Loading...
Dorite - Microsoft 365-experter

Vi tar ert team till nya höjder med Microsoft 365

Microsoft 365 skapar helt nya möjligheter för alla medarbetare att kommunicera och samarbeta effektivare. För att realisera värdet krävs ett perspektiv där medarbetarna är i fokus

Om Dorite

Dorite startades 2015, och vårt mål har sedan dess varit att accelerera effektiviteten och produktiviteten hos våra kunder med hjälp av nya digitala arbetssätt baserade på Microsoft 365-plattformen. Vi har en bred kompetens och medarbetare med många olika bakgrunder. Vi arbetar med allt ifrån systemutveckling och teknisk innovation till projektledning, verksamhetsutveckling och utbildning.

Våra erbjudanden

Team work explorer

Teamwork Explorer hjälper användare att skapa teams via ett formulär där formuläret anpassas utifrån ert behov och krav på information.

Läs mer

Digital Coach

Digitala coachen kan finnas med som resurs under hela förändringsprocessen beroende på behov.


Läs mer

Effektiva Samarbeten

Få struktur på data inom organisationen, Arbeta mer informationssäkert och få ökad kontroll på Office 365-miljön

Läs mer

User Adoption

Dorites User Adoption-modell stöttar och skapar förutsättningar för chefer och medarbetare att följa med och ta till sig Office 365 på ett enkelt och effektivt sätt.

Läs mer

Livscykelhantering

Dorite jobbar tillsammans med dig som kund för att bygga en hållbar strategi kring information och dokument inom Microsoft 365 erbjudandet.
Med hjälp av vår metodik får vi fram de krav och behov som finns i just er organisation

Läs mer

Support

Dorites syfte med supporten är att minimera risken för att tekniken ska sätta stopp för ett lyckat införande av ett verktyg. I praktiken handlar det om att våra konsulter finns tillgängliga för att säkerställa att tekniska frågor eller problem blir lösta, så att mer tid kan läggas på att få ut värde av det nya verktyget.

Läs mer

Teams Insight

Förenkla administrationen och förvaltningen över Office 365 och Teams
Få mer kontroll över miljön
Få statistikrapporter för bättre beslutsunderlag om Teams Governance

Läs mer

Strategi och rådgivning

Vi erbjuder strategi och rådgivning inom så väl utveckling av nya arbetssätt som teknik. Med vår workshop-metodik kan vi på kort tid kartlägga kort och långsiktiga behov

Läs mer

Ta kontroll på Microsoft 365

Ett lyckat införande av Microsoft 365 förutsätter en hållbar plan för att säkerställa teknik samt att användarnas behov och förväntningar

Teamwork Explorer
Läs mer

Digitala arbetssätt

Vi gör det enkelt för chefer och medarbetare att  ta till sig nya moderna arbetssätt och nya verktyg på ett effektivt och hållbart sätt. Vi coachar och stöttar genom hela er förändringsresa och förvaltningen

Läs mer

Teknisk innovation

Vi hjälper er att effektivisera, automatisera och förenkla för både era medarbetare och IT-avdelning med nytänkande lösningar och beprövade koncept.

Läs mer

Tidigare samarbeten

Läs mer om hur vi hjälpt våra kunder med digitalisering och effektivisering med hjälp av Microsoft 365

Hifab

Dorite har hjälpt Hifab att effektivisera och strukturera sitt digitala arbetssätt med hjälp av Teams.

Läs mer