Loading...
Button Text
DORITE – INTELLIGent collaboration Baserat på Microsoft 365

Lyft arbetsplatsen med generativ AI för produktivitet och samarbete!

Microsoft 365 och Copilot revolutionerar det administrativa arbetet. Det är fullt möjlig att öka produktiviteten med 25%!  

"Intelligent Collaboration - It's about people coming together and cooperating to get things done. AI is the secret to supercharging it!"

Fyra områden som leder till en produktivitetsökning om 25%

1. Att minska mängden möten

"25% färre och 75% bättre möten"
Ett effektivt sätt att befria medarbetarna från dåliga möten och spara mer än 1h om dagen per tjänsteperson. Att effektivisera mötesrutiner handlar inte bara om att spara tid utan även om att skapa en bättre arbetsmiljö.

2. Att utnyttja strukturkapitalet

"Ordning och reda möjliggör återanvändning"
Allt innehåll kommer till användning med stöd av Copilot. Den presentation eller rapport du skapar baseras direkt från start på ditt egna eller dina kollegors material. Innehåll som du förmodligen inte ens visste om  kommer till din omedelbara användning. “No more blank sheet syndrome” sparar inte bara tid utan även massor av frustration samtidigt som kvalitén höjs.

3. Att förkorta beslutsvägarna

"Korta beslutsvägar skapar engagerade medarbetare"
När Kommunikation och samarbete  hanteras i gemensamma flöden kan alla följa dialogerna utan onödiga dröjsmål. Inget ska gömmas i mail eller privata chattar. Med Copilot kan alla vara pålästa och uppdaterade inför olika former av beslutsforum.

4. Att minska personberoendet

"minskat personberoende minskad affärsrisk"
När innehållet i Microsoft 365 hanteras i det kontext där samarbetet sker blir information och kunskap mindre personberoende.  Copilot hjälper dig att hitta all relevant information även om dina kollegor inte är tillgängliga. Det minskar affärsrisken avsevärt vid oönskad personal-turbulens eller annan form av frånvaro.Dorites Intelligent Collaboration består av följande kompetensområden

Team work explorer

Teamwork Explorer hjälper användare att skapa teams via ett formulär där formuläret anpassas utifrån ert behov och krav på information.

Läs mer

Digital Coach

Digitala coachen kan finnas med som resurs under hela förändringsprocessen beroende på behov.


Läs mer

Effektiva Samarbeten

Få struktur på data inom organisationen, Arbeta mer informationssäkert och få ökad kontroll på Office 365-miljön

Läs mer

User Adoption

Dorites User Adoption-modell stöttar och skapar förutsättningar för chefer och medarbetare att följa med och ta till sig Office 365 på ett enkelt och effektivt sätt.

Läs mer

Livscykelhantering

Dorite jobbar tillsammans med dig som kund för att bygga en hållbar strategi kring information och dokument inom Microsoft 365 erbjudandet.
Med hjälp av vår metodik får vi fram de krav och behov som finns i just er organisation

Läs mer

Support

Dorites syfte med supporten är att minimera risken för att tekniken ska sätta stopp för ett lyckat införande av ett verktyg. I praktiken handlar det om att våra konsulter finns tillgängliga för att säkerställa att tekniska frågor eller problem blir lösta, så att mer tid kan läggas på att få ut värde av det nya verktyget.

Läs mer

Teams Insight

Förenkla administrationen och förvaltningen över Office 365 och Teams
Få mer kontroll över miljön
Få statistikrapporter för bättre beslutsunderlag om Teams Governance

Läs mer

User Engagement

I det nya arbetslivet är engagerade medarbetare en av de viktigaste framgångs-faktorerna. Engagemang skapas inte bara genom ny teknik utan genom effektiva arbetssätt, målstyrning och datadriven feedback.

Läs mer

Content Governance

Innehållet i Microsoft 365 är grunden till allt samarbete. Rätt mängd och rätt information till rätt användare är en kritisk framgångsfaktor. Det gemensamma innehållet utgör källan till den AI-genererade kunskapen.

Läs mer

Cyber Security

Copilot är lika effektivt för en obehörig användare som för den auktoriserade användaren. Säkerhetsfrågorna ställs på sin spets med AI.

Läs mer

Intelligent Solutions

Azure OpenAI-tjänsten ger åtkomst till OpenAI:s kraftfulla språkmodeller. Modellerna kan enkelt anpassas för AI-lösningar för specifika processer och uppgifter.

Läs mer

Om oss på Dorite

Dorite startades 2015, och vårt mål har sedan dess varit att accelerera effektiviteten och produktiviteten hos våra kunder med hjälp av nya arbetssätt baserade på Microsoft 365-plattformen. Med generativ AI skapas enorma möjligheter att nå ännu längre på den vägen!

Vi har en bred kompetens och medarbetare med många olika bakgrunder som arbetar med allt från systemutveckling och teknisk innovation till projektledning, verksamhetsutveckling och utbildning. Allt för att kunna hjälpa våra kunder hela vägen fram för att öka produktiviteten med 25%.

Våra kunder

Läs mer om hur vi hjälpt våra kunder med digitalisering och effektivisering med hjälp av Microsoft 365
Se alla kundreferenser

Business Sweden

Ett nytt intranät baserat på SharePoint Online "out-of-the-box"

Läs mer