Web Analytics
Loading...
Button Text
Dorite - Microsoft 365-experter

Den digitala arbetsplatsen tar er verksamhet till nya höjder

Microsoft 365 skapar helt nya möjligheter för alla medarbetare att kommunicera och samarbeta effektivare. För att realisera värdet krävs ett perspektiv där medarbetarna är i fokus.

Om oss på Dorite

Dorite startades 2015, och vårt mål har sedan dess varit att accelerera effektiviteten och produktiviteten hos våra kunder med hjälp av nya digitala arbetssätt baserade på Microsoft 365-plattformen. Vi har en bred kompetens och medarbetare med många olika bakgrunder. Vi arbetar med allt ifrån systemutveckling och teknisk innovation till projektledning, verksamhetsutveckling och utbildning.

Den digitala arbetsplatsen baseras på Microsoft 365 och
följande tre kompetensområden

Team work explorer

Teamwork Explorer hjälper användare att skapa teams via ett formulär där formuläret anpassas utifrån ert behov och krav på information.

Läs mer

Digital Coach

Digitala coachen kan finnas med som resurs under hela förändringsprocessen beroende på behov.


Läs mer

Effektiva Samarbeten

Få struktur på data inom organisationen, Arbeta mer informationssäkert och få ökad kontroll på Office 365-miljön

Läs mer

User Adoption

Dorites User Adoption-modell stöttar och skapar förutsättningar för chefer och medarbetare att följa med och ta till sig Office 365 på ett enkelt och effektivt sätt.

Läs mer

Livscykelhantering

Dorite jobbar tillsammans med dig som kund för att bygga en hållbar strategi kring information och dokument inom Microsoft 365 erbjudandet.
Med hjälp av vår metodik får vi fram de krav och behov som finns i just er organisation

Läs mer

Support

Dorites syfte med supporten är att minimera risken för att tekniken ska sätta stopp för ett lyckat införande av ett verktyg. I praktiken handlar det om att våra konsulter finns tillgängliga för att säkerställa att tekniska frågor eller problem blir lösta, så att mer tid kan läggas på att få ut värde av det nya verktyget.

Läs mer

Teams Insight

Förenkla administrationen och förvaltningen över Office 365 och Teams
Få mer kontroll över miljön
Få statistikrapporter för bättre beslutsunderlag om Teams Governance

Läs mer

Infrastruktur och säkerhet

Vi erbjuder strategi och rådgivning samt kompetensförstärkning inom infrastruktur och säkerhet kopplat till Azure och Microsoft 365.

Läs mer

Nya arbetssätt

Dorite har en metodik för att kartlägga behov och införa ny arbetssätt baserade på tjänsterna i Microsoft 365.

Läs mer

Utveckling och innovation

Dorite utveckar egena lösningar och tar fram appar för att integrera tjänster och tillföra ytterligare funktionalitet till Microsoft 365.

Läs mer

Våra "best-practice"

Effektiva arbetssätt

Att införa Microsoft 365 och Teams innebär så mycket mera än att bara installera nya verktyg och tjänster. Effekt kommer först efter det att användarna har börjat anamma det nya arbetssättet.

Dokumenthantering

Dorites koncept för dokumenthantering bygger på att nyttja befintliga förmågor i Microsoft 365 för att hantera arbetsdokument i Teams samt stöd för arkiverade/publicerade dokument i SharePoint.

Filmigrering

Dorirtes koncept för migrering av filer till Microsoft 365 bygger på att först definiera den nya målmiljön i Microsoft 365 och sedan planera noggrant stegen för själva migreringen.

Intranät

Vi hjälper er att bygga moderna och skalbara intranät i SharePoint Online. Ett intranät som är integrerat med den digitala arbetsplatsen och gör det enkelt för användarna att navigera runt i Microsoft 365.

Microsoft 365 för kommuner

Dorite har tagit fram koncept och lösningar med Microsoft 365 som är skräddarsydda för kommuner.

Ta kontroll på Teams

Teams får snabbt en stor spridning inom en organisation. När Teams sprids organiskt skapas många isolerade informationsöar som inte är förvaltningsbara.

Teams och GDPR

Teams och GDPR är en konflikt i sig. Att bara införa Teams (Microsoft 365) utan extra åtgärder kan innebära problem med regelefterlevnaden.

User analytics

Mäta och följa upp i Microsoft 365 – Frågeställningarna, alternativen och råden för att skapa affärsnytta

Våra kunder

Läs mer om hur vi hjälpt våra kunder med digitalisering och effektivisering med hjälp av Microsoft 365
Se alla kundreferenser

Business Sweden

Ett nytt intranät baserat på SharePoint Online "out-of-the-box"

Läs mer