Web Analytics
Loading...
Dorite - Experter inom AI och intelligenta arbetssätt

Våra kompetensområden

Dorite har fyra kompetensområden inom vilka vi har utarbetat framgångsrika koncept. Läs mer om hur vi ser på Content Governance nedan.

Se våra aktuella webbinarier
våra kompetensområden

Content Governance

Innehållet i Microsoft 365 är grunden till allt samarbete. Rätt mängd och rätt information till rätt användare är en kritisk framgångsfaktor för den administrativa revolutionen.

I Microsoft 365 produceras mängder av innehåll som i allmänhet är ostrukturerat i form av dokument, möten, bilder, diskussioner, frågor och svar mm. Innehållet är en del av verksamhetens kritiska tillgångar och värdet på det är i de flesta fall oskattbart. Med dagens arbetssätt och hantering av innehåll förbrukas informationstillgången ofta i samma stund som den konsumeras. Återanvändning är svårt på grund av att det är svårt för en människa att hitta det innehåll som någon annan har skapat och sparat. Dorites mätningar visar att 70% av alla aktiva filer lagras och delas från OneDrive och att 98% av all interaktion sker i privata chattar. Med innehållshantering som bygger på individuella val blir det nästintill omöjligt för någon annan att återanvända gemensamt innehåll samt att säkerställa korrekt hantering och regelefterlevnad.

Situationen blir än mer besvärande om man ska införa Copilot. Med en bristande innehållshantering riskerar Copilot att inte ha tillgång till relevant innehåll, och missar där med viktiga fakta vid sammanställningen av ett svar, eller får tillgång till för mycket innehåll som gör att det aggregerade svarat blir konfidentiellt för den som har ställt frågan.

För att kunna införa Copilot måste verksamheten först säkerställa att användarna har tillgång till rätt och relevant information, inte för mycket och inte för lite, och att den aggregerade informationen inte röjer personuppgifter eller konfidentiallitet. Det handlar om arbetssätt, ordning och reda samt en löpande hantering och uppföljning på var innehåll hanteras och vilka som har behörigheter till den.

Dorite erbjuder strategi, rådgivning, lösningar/koncept och resurskonsulting.
Kontakta oss för mer information

Våra kompetensområden

Team work explorer

Teamwork Explorer hjälper användare att skapa teams via ett formulär där formuläret anpassas utifrån ert behov och krav på information.

Läs mer

Digital Coach

Digitala coachen kan finnas med som resurs under hela förändringsprocessen beroende på behov.


Läs mer

Effektiva Samarbeten

Få struktur på data inom organisationen, Arbeta mer informationssäkert och få ökad kontroll på Office 365-miljön

Läs mer

User Adoption

Dorites User Adoption-modell stöttar och skapar förutsättningar för chefer och medarbetare att följa med och ta till sig Office 365 på ett enkelt och effektivt sätt.

Läs mer

Livscykelhantering

Dorite jobbar tillsammans med dig som kund för att bygga en hållbar strategi kring information och dokument inom Microsoft 365 erbjudandet.
Med hjälp av vår metodik får vi fram de krav och behov som finns i just er organisation

Läs mer

Support

Dorites syfte med supporten är att minimera risken för att tekniken ska sätta stopp för ett lyckat införande av ett verktyg. I praktiken handlar det om att våra konsulter finns tillgängliga för att säkerställa att tekniska frågor eller problem blir lösta, så att mer tid kan läggas på att få ut värde av det nya verktyget.

Läs mer

Teams Insight

Förenkla administrationen och förvaltningen över Office 365 och Teams
Få mer kontroll över miljön
Få statistikrapporter för bättre beslutsunderlag om Teams Governance

Läs mer

User Engagement

I det nya arbetslivet är engagerade medarbetare en av de viktigaste framgångs-faktorerna. Engagemang skapas inte bara genom ny teknik utan genom effektiva arbetssätt, målstyrning och datadriven feedback.

Läs mer

Content Governance

Innehållet i Microsoft 365 är grunden till allt samarbete. Rätt mängd och rätt information till rätt användare är en kritisk framgångsfaktor. Det gemensamma innehållet utgör källan till den AI-genererade kunskapen.

Läs mer

Cyber Security

Copilot är lika effektivt för en obehörig användare som för den auktoriserade användaren. Säkerhetsfrågorna ställs på sin spets med AI.

Läs mer

Intelligent Solutions

Azure OpenAI-tjänsten ger åtkomst till OpenAI:s kraftfulla språkmodeller. Modellerna kan enkelt anpassas för AI-lösningar för specifika processer och uppgifter.

Läs mer

Business Sweden

Ett nytt intranät baserat på SharePoint Online "out-of-the-box"

Läs mer

Vill du veta mer om hur Dorite kan hjälpa din organisation införa ett nytt arbetssätt?