Web Analytics
Loading...
Dorite - Experter inom AI och intelligenta arbetssätt

Våra kompetensområden

Dorite har fyra kompetensområden inom vilka vi har utarbetat framgångsrika koncept. Läs mer om hur vi tänker kring Cyber Security nedan.

Se våra aktuella webbinarier
våra Kompetensområden

Cyber Security

För en obehörig användare är det enkelt att snabbt "prompta" fram känslig information. På bara någon minut kan man få information sammanställd om strategiska planer, finansiell information eller annat konfidentiellt material. Inga filer behöver laddas ner utan det är bara att fotografera skärmen och sedan försvinna. Med den nya kraftfulla AI-tekniken måste cybersäkerheten vara proaktiv och förebygga i största mån risken för obehörig användning. Det handlar om teknik och utbildning av användare. Att investera i cybersäkerhet är en förutsättning för att med  generativ AI nå en produktivitetsökning med 25%.

Med Dorites  experter erbjuder vi skräddarsydda strategier för att skydda din verksamhet mot de snabbt föränderliga digitala hoten. Från automatiserad riskdetektering och uppdaterade säkerhetspolicyer till kontinuerlig AI-övervakning och användarutbildning, levererar vi omfattande lösningar som skapar en säker arbetsmiljö. Låt vårt AI-drivna team bli er pålitliga partner och ta era Microsoft 365-säkerhetsbehov till nästa nivå.

Dorite erbjuder strategi, rådgivning, lösningar/koncept och resurskonsulting.
Kontakta oss för mer information

Våra kompetensområden

Team work explorer

Teamwork Explorer hjälper användare att skapa teams via ett formulär där formuläret anpassas utifrån ert behov och krav på information.

Läs mer

Digital Coach

Digitala coachen kan finnas med som resurs under hela förändringsprocessen beroende på behov.


Läs mer

Effektiva Samarbeten

Få struktur på data inom organisationen, Arbeta mer informationssäkert och få ökad kontroll på Office 365-miljön

Läs mer

User Adoption

Dorites User Adoption-modell stöttar och skapar förutsättningar för chefer och medarbetare att följa med och ta till sig Office 365 på ett enkelt och effektivt sätt.

Läs mer

Livscykelhantering

Dorite jobbar tillsammans med dig som kund för att bygga en hållbar strategi kring information och dokument inom Microsoft 365 erbjudandet.
Med hjälp av vår metodik får vi fram de krav och behov som finns i just er organisation

Läs mer

Support

Dorites syfte med supporten är att minimera risken för att tekniken ska sätta stopp för ett lyckat införande av ett verktyg. I praktiken handlar det om att våra konsulter finns tillgängliga för att säkerställa att tekniska frågor eller problem blir lösta, så att mer tid kan läggas på att få ut värde av det nya verktyget.

Läs mer

Teams Insight

Förenkla administrationen och förvaltningen över Office 365 och Teams
Få mer kontroll över miljön
Få statistikrapporter för bättre beslutsunderlag om Teams Governance

Läs mer

User Engagement

I det nya arbetslivet är engagerade medarbetare en av de viktigaste framgångs-faktorerna. Engagemang skapas inte bara genom ny teknik utan genom effektiva arbetssätt, målstyrning och datadriven feedback.

Läs mer

Content Governance

Innehållet i Microsoft 365 är grunden till allt samarbete. Rätt mängd och rätt information till rätt användare är en kritisk framgångsfaktor. Det gemensamma innehållet utgör källan till den AI-genererade kunskapen.

Läs mer

Cyber Security

Copilot är lika effektivt för en obehörig användare som för den auktoriserade användaren. Säkerhetsfrågorna ställs på sin spets med AI.

Läs mer

Intelligent Solutions

Azure OpenAI-tjänsten ger åtkomst till OpenAI:s kraftfulla språkmodeller. Modellerna kan enkelt anpassas för AI-lösningar för specifika processer och uppgifter.

Läs mer

Business Sweden

Ett nytt intranät baserat på SharePoint Online "out-of-the-box"

Läs mer

Vill du veta mer om hur Dorite kan hjälpa din organisation införa ett nytt arbetssätt?