Loading...
Dorite - Microsoft 365 experter

Våra erbjudanden

Microsoft 365 skapar helt nya möjligheter för alla medarbetare att kommunicera och samarbeta effektivare. För att realisera värdet krävs ett perspektiv där medarbetarna är i fokus

Se våra aktuella webbinarier
Våra erbjudanden

Digitala arbetssätt

Att införa Microsoft 365 och Teams innebär även möjligheten att införa nya moderna arbetssätt. Vi är vana vid att hantera mail och filer och annan information på ett individuellt sätt. När vi förflyttar oss in i Microsoft 365 så kommer vi ikontakt med nya tjänster som är anpassade för nya arbetssätt. Effekten kommer när vi börjar jobba med informationen tillsammans på gemensamma och transparenta sätt.

Det digitala arbetssättet ökar effektiviteten och kapar ledtider. Det ger användarna bättre kontroll och överblick och  ett minskat personberoende. Dorite erbjuder följande tjänster inom Digitala arbetssätt:

  • Planering och strategi
  • Analys av flöden och information
  • Projekt- och förändringsledning
  • Utbildning
  • Digitala coacher och supporttjänster
Vår Process

Dorites metodik

Microsoft 365 med Teams i spetsen sprids i allt snabbare takt hos det flesta företag och organisationer.

På kort tid har de flesta möten och samarbeten blivit digitala och på distans. Det här enförändring som är här för att stanna. Betrakta Microsoft 365 och Teams som den primära ytan för kommunikation, samarbete och informationshantering de kommande åren. Utgå från att mängden samarbeten och information kommer att accelerera exponentiellt i Microsoft 365 och börja redan nu bygga en plattform som gör det hållbart och skalbart. Det kommer att vara en förutsättning för att kunna utveckla den digitala förmågan.

Dorites metodik bygger ett införande i fyra steg:

  • Ta kontroll på Microsoft 365 och organisationen kring den
  • Inför nya digitala arbetssätt
  • Migrera filer till Microsoft 365 och inför dokumenthantering
  • Inför ett modernt Intranät och medarbetarforum

Förändringstakten av Microsoft 365 är hög och den organisation och struktur man etablerar måste kunna hanteras snabba förändringar och helt nya krav. Organisationen måste dimensioneras för att kunna hantera Microsoft 365 som ett affärssystem som hanterar samtliga affärsprocesser, ledningsprocesser samt stödprocesser och alla medarbetare som har en digital identitet i er miljö.

Våra erbjudanden

Team work explorer

Teamwork Explorer hjälper användare att skapa teams via ett formulär där formuläret anpassas utifrån ert behov och krav på information.

Läs mer

Digital Coach

Digitala coachen kan finnas med som resurs under hela förändringsprocessen beroende på behov.


Läs mer

Effektiva Samarbeten

Få struktur på data inom organisationen, Arbeta mer informationssäkert och få ökad kontroll på Office 365-miljön

Läs mer

User Adoption

Dorites User Adoption-modell stöttar och skapar förutsättningar för chefer och medarbetare att följa med och ta till sig Office 365 på ett enkelt och effektivt sätt.

Läs mer

Livscykelhantering

Dorite jobbar tillsammans med dig som kund för att bygga en hållbar strategi kring information och dokument inom Microsoft 365 erbjudandet.
Med hjälp av vår metodik får vi fram de krav och behov som finns i just er organisation

Läs mer

Support

Dorites syfte med supporten är att minimera risken för att tekniken ska sätta stopp för ett lyckat införande av ett verktyg. I praktiken handlar det om att våra konsulter finns tillgängliga för att säkerställa att tekniska frågor eller problem blir lösta, så att mer tid kan läggas på att få ut värde av det nya verktyget.

Läs mer

Teams Insight

Förenkla administrationen och förvaltningen över Office 365 och Teams
Få mer kontroll över miljön
Få statistikrapporter för bättre beslutsunderlag om Teams Governance

Läs mer

Infrastruktur och säkerhet

Vi erbjuder strategi och rådgivning samt kompetensförstärkning inom infrastruktur och säkerhet kopplat till Azure och Microsoft 365.

Läs mer

Nya arbetssätt

Dorite har en metodik för att kartlägga behov och införa ny arbetssätt baserade på tjänsterna i Microsoft 365.

Läs mer

Utveckling och innovation

Dorite utveckar egena lösningar och tar fram appar för att integrera tjänster och tillföra ytterligare funktionalitet till Microsoft 365.

Läs mer

Jernhusen

Dorite har under 2018 hjälpt Jernhusen att effektivisera och strukturera sitt digitala arbetssätt med hjälp av Microsoft 365 och dess tillhörande tjänster genom att anpassa tjänsterna till de behov och processer som fanns inom avdelningen.

Läs mer

Vill du veta mer om hur Dorite kan hjälpa din organisation införa ett nytt arbetssätt?