• 2020-06-02 09:00
  • 2020-06-04 09:00
Microsoft Teams

60 minuter Microsoft 365 för IT-chefer

 

Vägen till ett lyckat införande av Microsoft 365, Kontrollerat och hållbart över tid
  • Ta kontroll på Teams, utan att låsa ner
  • Effektiva samarbeten, få ut mera av att jobba tillsammans
  • Dokumenthantering, ordning och reda på dokument och filer
  • Automation och analys, ökad produktivitet med PowerPlatform
 
Omständigheterna just nu driver företag och organisationer att snabbt lansera Teams. Man hinner inte alltid med att ta fram en genomtänkt plan om hur Teams och de andra tjänsterna ska användas. Det blir ytterligare nya verktyg, vid sidan av de befintliga, för samarbete, kommunikation och dokumenthantering. 
 
Teams är här för att stanna och med det de andra tjänsterna i Microsoft 365 som SharePoint, OneDrive, Planner, OneNote med flera. Men även helt nya verktyg som PowerApps och Power Automation.
 
Med den mängd information som kommer att hanteras i Microsoft 365 av alla användare över tid så är en plan avgörande för hur lyckat införandet av Microsoft 365 blir.
Det finns en risk att det stannar vid en ny, kanske bättre, licensmodell men för användarna och verksamheten mer frustration och irritation över att det bara lanseras nya verktyg som inte ersätter de gamla och som inte används som det är tänkt.
 
Det här webinariet vänder sig till CIO, IT-chef, verksamhetsutvecklare och andra befattningshavare som har Teams och Microsoft 365 på sin agenda med målet att uppnå en bättre digital förmåga inom sin organisation.

Länk till anmälan den 2 juni

Länk till anmälan den 4 juni