• 2019-10-16 08:00
  • 2019-10-16 10:00
  • 2019-10-16 14:00
  • 2019-10-16 16:00
Kungstornen Konferens
Kungsgatan 33, 2 tr, 111 56 Stockholm

60 minutes Teams

Under 60 minuter delar vi med oss av våra erfarenheter när det gäller att använda Teams på ett effektivt sätt

Tisdag den 16:e oktober

Timmen inleds med en kort introduktion till Teams, vad det innebär att arbeta med Teams och vilken förändring av arbetssätt det leder till.

Därefter kommer vi att rada upp konkreta exempel på hur tjänsten bör användas och vilka möjligheter som finns med Teams. Vi kommer också att ta upp ett antal risker med Teams samt vanliga misstag som företag och användare gör när det börjar använda Teams.

Att komma i gång med Teams är viktigt. Sommaren 2021 lägger Microsoft ner Skype For Business och då måste alla användare redan vara i gång med Teams. Att skifta Skype mot Teams är inte ett 1:1-projekt utan det kräver planering och förberedelser av hela organisationen. 

Anmäl dig till någon av våra utbildningar om Teams tisdag den 15:e oktober här.

Anmäl dig till någon av våra utbildningar om Teams onsdag den 16:e oktober här.