• 2019-12-12 09:00
Kungstornen Konferens
Kungsgatan 33, 2 tr, 111 56 Stockholm

Att komma i gång med Teams

Sommaren 2021 lägger Microsoft ner Skype For Business. Det är hög tid att ta fram en plan för hur Teams ska användas inom organisationen

Med Teams ökar hastigheten i organisationen och användarna upplever en bättre arbetsmiljö med minskad stress

Sara Hallgren från Martin&Servera berättar om deras erfarenheter av att komma i gång med Teams!

 

Med ett genomtänkt införande av Teams kommer effekterna av det nya arbetssättet inom kort med en dramatisk minskning av interna mail.

Våra mätningar visar att 75% medarbetarna upplever en ökad effektivitet samt minskad stress efter bara 4 veckor. 

Att komma i gång med Teams innebär så mycket mera än att bara ersätta Skype. Teams är navet för samarbete i Office 365 där flera olika tjänster kopplas samman för att hantera kommunikation, filer och annan information.

För företaget handlar det om effektivitet och för medarbetaren om en bättre arbetsmiljö. Seminariet vänder sig till dig som vill förstå hur verksamheten ska ta initiativet kring Teams och Office 365.

Bäst nytta av seminariet har du som har infört Teams redan, och som vill få ut mera av tjänsten, eller som planerar att införa Teams.

Sara Hallgren från Martin&Servera berättar om deras erfarenheter med att komma igång med Teams. Vad är viktigt att tänka på och vad är det för effekt man kan förvänta sig.

Till anmälan.