• 2020-05-06 09:00
Microsoft Teams

Automatisera och analysera

- ökad effektivitet och produktivitet genom automatisering av arbetsflöden

I och med att Teams lanseras så flyttas många processer och arbetsflöden in i Teams. Det gör det enklare att alla i teamet får en överblick över problem eller andra avvikelser som hanteras i de olika kanalerna. För att det ska vara möjligt att se trender och andra mönster måste man dock fånga data på ett mer strukturerat sätt än att bara posta inlägg, chatta eller dokumentera i tex OneNote eller i Word. 

Dorite har en metodik för att kartlägga information som ligger till grund för datadriven analys och uppföljning. Genom att publicera appar med PowerApps till olika användarkategorier gör man det enklare att fånga viktigt information strukturerat. Informationen kan sedan analyseras med Power BI för att snabbare kunna se trender och mönster och där med effektivare driva ett förbättringsarbete. Genom att informationen struktureras är det även möjligt att bygga flöden som automatiskt utför åtgärder beroende på typ av ärende eller problem som har identifierats.

Vi vänder oss främst till ansvariga för Microsoft 365 (Office 365) både inom IT och verksamhet tex verksamhetsutvecklare, superusers, ansvarar för den digitala arbetsplatsen och digitala arbetssätt.

Länk till anmälan