• 2019-06-18 08:15
Webinarie

Förvaltning av Microsoft Teams

Microsoft Teams har en påtagligt snabb spridningseffekt hos användarna. Teams erbjuder ett helt nytt sätt att samarbeta, kommunicera och hantera filer. Med Teams följer nya utmaningar för företag och organisationer när det gäller att utnyttja potentialen med Teams samt att behålla kontrollen över informationen. 
 
Företag och organisationer som går in i Teams bör ställa sig följande viktiga frågeställningar:
  • Hur ska vi kunna söka, filtrerar och kategorisera bland alla Team?
  • Hur vet vi att inte klassad information hanteras i Team med externa medlemmar?
  • Hur ska vi avveckla och arkivera Team?
  • Hur ska vi undvika att det byggs komplexa mappstrukturer för filer i Teams?
  • Hur ska vi få ut synergier av ett gemensamt arbetssätt med Teams?
  • Hur ska vi kunna få regelefterlevnad med Teams?
Dorite bjuder in till ett webinarium där vi demonstrerar en lösning som vi har tagit fram för ett antal företag där Teams skapas upp enligt en strukturerad process för att kunna hantera dessa viktiga utmaningar.

Du kan anmäla dig här.