• 2019-06-04 08:30
  • 2019-06-11 08:30
  • 2019-06-18 08:30
Webinarie

Förvaltning av Teams

Microsoft Teams sprider sig snabbt bland användarna. Men hur ska vi lyckas med förvaltning av Teams när det är så enkelt att "klicka-upp" ett Team? Dorite bjuder in till ett webinarie om hur man låter slutanvändaren skapa Teams enligt en strukturerad process.

Med bara teamets namn som sökbart och med många Teams blir det mycket svårt för användaren att hitta relevanta team att gå med i samt över tid svårt att kunna identifiera vilka teams som innehåller vilken typ av information. Finns det team med extern delning? Finns det team med samma namn? Kan vi stänga ner övergivna team? Är informationen arkiverad?

Frågorna blir många och viktiga att snabbt hantera helst innan man göra Teams tillgängligt för hela företaget.

Webinariet presenterar en applikation som Dorite har installerat hos flera andra kunder som gör det möjligt att vi ett formulär kategorisera ett team innan det skapas. Med kategoriseringen skapas en katalogtjänst som gör det enklare för användarna att söka och hitt bland Teams samt säkrare förvaltning av informationen som hanteras i Teams.

Du kan anmäla dig här.