• 2018-12-11 11:00
Scandic Anglais

Microsoft Teams - effekter och säkerhet

Välkommen till två seminarium den 11:e december på Scandic Anglais

11:00 - 12:00  Vilka besparingar kan vi åstadkomma med Teams

12:00 - 12:45  Lunch

12:45 - 13:45  Säkerhet och kontroll i Office 365

Fler och fler företag börjar använda Office 365 och Teams. De direkta effekterna med ett nytt arbetssätt och Teams upplevs ofta inom kort och innebär i huvudsak:

- Snabbare och effektivare kommunikation

- Färre och kortare fysiska möten

- Bättre ordning och reda på dokument och filer

- Högre säkerhet mot intrång

- Bättre regelefterlevnad (Compliance)

 

Gå till anmälan här.