• 2020-04-29 09:00
Microsoft Teams

Ordning och reda

- livscykelhantering av dokument och filer i Office 365

När man har kommit i gång med Teams så skapas det fort stora mängder information i Teams. Det är dock inte en hållbar lösning eftersom mängden information kommer att öka exponentiellt i takt med att användarna börja använda Teams för fler och fler arbetsflöden inom och utom organisationen. För att bibehålla någon form av kontroll och ordning i Teams krävs det en aktiv och fungerande livscykelhantering av informationen. 

Dorite har tagit fram en koncept för hur användare  effektivt kan livscykelhantera information i Teams och SharePoint. Genom tydliga roller och ansvar samt med enkel hantering av filer så är det möjligt att spara mycket tid och få bättre ordning och reda bland arbetsfiler och giltiga utgåvor

 

Målgrupp: ansvariga Microsoft 365 (Office 365) inom IT och verksamhet tex

verksamhetsutvecklare, superusers (ambassadörer), ansvariga för den digitala arbetsplatsen och nya digitala arbetssätt.

Länk till anmälan