• 2020-04-15 09:00
Microsoft Teams

Kontroll

- ta kontroll på Teams

Teams sprider sig fort bland alla användare och med det flyttas stora mängder information in i Teams. Eftersom Teams hanterar alla former av affärsprocesser så bör man betrakta Teams som ett affärssystem. Det blir allt viktigare att ta kontroll på Teams innan mängden ostrukturerad information accelererar och blir ohanterlig. 

Dorite har tagit fram en lösning för att ta kontroll på hur Teams skapas utan att ta i från kontrollen från användarna. Genom Dorites lösning skapas Teams via ett formulär där varje Teams får relevanta metadata och som lagras i en gemensam katalogtjänst. Med hjälp av katalogtjänsten blir det enklare att förvalta Teams för såväl IT som verksamheten.

Länk till anmälan