• 2019-06-04 08:30
  • 2019-06-11 08:30
  • 2019-06-18 08:30
Webinarie

Teams förändrar vårt arbetssätt och kravet på förvaltning

Microsoft Teams sprider sig snabbt ute hos företag och organisationer. Användarna upplever ett nytt mer effektivt arbetssätt och flyttar allt mer och mer information in i Teams. I Teams finns konversationer och chat, filer, anteckningar, beslut samt aktiviteter.

Hur ser er organisation ut när det gäller förvaltning och regelefterlevnad med det nya arbetssättet i Teams?

Dorite bjuder in till ett webinarie där vi presenterar en lösning vi har levererat till flera kunder i syfte att få bättre kontroll och uppföljning av Teams.

Genom att styra användarna till ett formulär där varje Team kategoriseras med metadatat blir det möjligt att få en överblick, och sökbarhet, över Teams och vilken information som finns lagras i teamen.

Anmäl dig till webinariet här.