• 2019-12-12 10:00
Kungsbron konferenas
Kungsgatan 33

Teams - Ordning & Reda

Teams sprider sig snabbt och användarna laddar gladeligen upp mer och mer data

Välkomna till ett seminarium om hur man skapar en förvaltning av Teams och all information som laddas upp i Teams. En verksamhet med 1.000 anställda kan räkna med att det finns närmare 1.000 Teams inom kort. 

I varje Team kan alla medlemmar fritt börja ladda upp filer, kommunicera, hantera anteckningar, aktiviteter och beslut mm. på sikt kommer majoriteten av den ostrukturerade informationen hanteras i Teams.

Hur kommer det att bli möjligt att få en överblick över vilken information som hanteras i alla Teams? Att säkerställa behörigheter och att viktigt information livscykelhanteras enligt regler och policys?

Dorite kommer att presentera lösningar för hur Teams kan skapas strukturerat för att göra det lätt för användare att göra rätt.