• 2020-04-22 09:00
Microsoft Teams

Uppnå resultat

- genom effektiva samarbeten

Att komma i gång med Teams innebär att man inför ett nytt arbetssätt som skiljer sig från det som vi är vana vid från email och gemensamma filer. Det finns en stor potential för alla användare att få ut mera av sin arbetsdag genom att använda Teams. För att skapa de positiva effekterna krävs det att verksamheten driver ett förändringsprojekt med tydliga mål och syften. Att bara släppa på Teams leder inom kort till att användarna upplever Teams som ostrukturerat och otydlig.

Dorite har tagit fram en metodik om hur man kommer i gång med effektiva samarbeten med Teams. Det handlar om att definiera Teams och de andra tjänsterna i Office 365 samt utifrån de interna arbetsprocesserna införa ett gemensamt synsätt och arbetssätt. Dorites metodik har inspiration från Lean genom att fokusera på ordning och reda samt att vara så transparent som möjligt i det dagliga arbetet. 

Länk till anmälan