• 2018-10-23 09:00
Webinar

Webinar Microsoft Teams

Microsoft Teams förändrar i grunden våra arbetssätt

Med Microsoft Teams följer helt nya arbetssätt när det gäller hantering av dokument, möten och kommunikation. Varje dag förbrukar vi mycket tid med att leta efter information samt sitta med på onödiga möten.

På det här webinariet tillsammans med Cellip kommer vi att gå igenom hur man kan effektivisera kommunikation, möten och dokumenthantering inom ett företag i syfte att spara tid.

Gå till anmälan här.