• 2020-02-20 09:00
  • 2020-02-20 11:00
Microsoft Teams

Välkomna till ett webinar om bättre kontroll på Teams 20/2

Fler och fler företag börjar inse problematiken med den stora mängden Teams som användarna skapar. Varje team fylls sedan snabbt med information som konversationer, filer, anteckningar, beslut mm. Med en okontrollerad hantering av Teams ökar mängden ostrukturerad information i Office 365. 

Denna brist på strukturerat arbetssätt i Teams gör att medarbetarna blir långsammare och upplever en brist på kontroll och överblick. Problematiken med mycket ostrukturerad information känns igen från den gamla hanteringen av mejl, filer och gemensamma filservrar.

Dorite har i fler projekt levererat lösningar för att skapa en ökad kontroll och struktur på Teams, utan att låsa ner användarnas möjligheter att själva kunna skapa Teams.

På det här webinariet går vi igenom konsekvenserna för verksamheten när mängden ostrukturerad information ökar. Vi kommer även att demonstrera lösningen, som vi utvecklat tillsammans med flera företag, för att ta kontroll på Teams.

Vill du veta mer om Teamwork Explorer, klicka här.

 

För att anmäla dig till webinar kl. 09:00 -

För att anmäla dig till webinar kl. 11:00 -