GDPR Policy

Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra medlemstjänster och bedriva vår föreningsverksamhet.

§  Vi skyddar och ansvarar för de personuppgifter vi samlat in.


§  Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för.


§  Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.


§  Vid registrering informerar vi om hur och varför vi samlar in personuppgifter.


§  Vi informerar berörda parter och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.