Web Analytics
Loading...
Dorite - Microsoft 365 experter

Våra erbjudanden

Microsoft 365 skapar helt nya möjligheter för alla medarbetare att kommunicera och samarbeta effektivare. För att realisera värdet krävs ett perspektiv där medarbetarna är i fokus

Se våra aktuella webbinarier
våra erbjudanDen

Infrastruktur och säkerhet

Inom området infrastruktur och säkerhet jobbar Dorite med strategier, rådgivning och kompetensförstärkning.

Vi har mångårig erfarenhet av bland annat:

  • Implementation av multifaktor påloggning (MFA) och andra lösningar för att förhindra obehörig åtkomst till Microsoft 365
  • Analys, rådgivning och genomförande av migrering av filer till Microsoft 365
  • Införa informationsklassificering med hjälp av känslighetsetiktter (sensitive lables)
  • Konfiguration och inställningar av Microsoft 365 och AzureAD för att säkerställa skalskydd och extern åtkomst av informationen i Microsoft 365

Våra erbjudanden

Team work explorer

Teamwork Explorer hjälper användare att skapa teams via ett formulär där formuläret anpassas utifrån ert behov och krav på information.

Läs mer

Digital Coach

Digitala coachen kan finnas med som resurs under hela förändringsprocessen beroende på behov.


Läs mer

Effektiva Samarbeten

Få struktur på data inom organisationen, Arbeta mer informationssäkert och få ökad kontroll på Office 365-miljön

Läs mer

User Adoption

Dorites User Adoption-modell stöttar och skapar förutsättningar för chefer och medarbetare att följa med och ta till sig Office 365 på ett enkelt och effektivt sätt.

Läs mer

Livscykelhantering

Dorite jobbar tillsammans med dig som kund för att bygga en hållbar strategi kring information och dokument inom Microsoft 365 erbjudandet.
Med hjälp av vår metodik får vi fram de krav och behov som finns i just er organisation

Läs mer

Support

Dorites syfte med supporten är att minimera risken för att tekniken ska sätta stopp för ett lyckat införande av ett verktyg. I praktiken handlar det om att våra konsulter finns tillgängliga för att säkerställa att tekniska frågor eller problem blir lösta, så att mer tid kan läggas på att få ut värde av det nya verktyget.

Läs mer

Teams Insight

Förenkla administrationen och förvaltningen över Office 365 och Teams
Få mer kontroll över miljön
Få statistikrapporter för bättre beslutsunderlag om Teams Governance

Läs mer

Infrastruktur och säkerhet

Vi erbjuder strategi och rådgivning samt kompetensförstärkning inom infrastruktur och säkerhet kopplat till Azure och Microsoft 365.

Läs mer

Nya arbetssätt

Dorite har en metodik för att kartlägga behov och införa ny arbetssätt baserade på tjänsterna i Microsoft 365.

Läs mer

Utveckling och innovation

Dorite utveckar egena lösningar och tar fram appar för att integrera tjänster och tillföra ytterligare funktionalitet till Microsoft 365.

Läs mer

Business Sweden

Ett nytt intranät baserat på SharePoint Online "out-of-the-box"

Läs mer

Vill du veta mer om hur Dorite kan hjälpa din organisation införa ett nytt arbetssätt?