Vad erbjuder vi

På Dorite arbetar vi tillsammans i en platt och snabbrörlig organisation. Vi alla brinner för att skapa så mycket nytta som möjligt för företag som har Office 365. Det gör vi genom att förstå affärsmål, processer och arbetssätt i kombination med arkitektur, teknik och förvaltning. Vi alla är med och utvecklar företaget och vi alla får samma möjligheter till personlig utveckling.

Vi driver Dorite genom värdeorden:

  • Engagemang
  • Innovation
  • Ödmjukhet

Värdeorden representerar våra kunders förväntan på Dorite, Dorites förväntan på alla medarbetare samt medarbetarens förväntan på Dorite.