Vad innebär det att jobba på Dorite?

På Dorite arbetar vi inte med traditionell resurskonsulting. Istället bemannar vi våra projekt med team som innefattar projektledare, arkitekter, specialister, utbildare och coacher. På så sätt kompletterar vi varandras förmågor när vi ska leverera ett uppfattat värde till våra kunder. Du kan läsa mer om vår vision och värderingar här.

Core competence

Förmågan att kommunicera är vår gemensamma plattform för att kunna utveckla oss själva, företaget och våra kunder. Vi utbildar kontinuerligt våra medarbetare i att hålla workshops, presentera pedagogiskt, leda projekt samt att vara goda projektdeltagare.

Varje medarbetare ansvarar även för att driva sin egen kompetensutveckling och ha en proaktiv omvärldsbevakning av Office 365.