Loading...
Dorite - Microsoft 365 experter

Nyheter

Microsoft 365 skapar helt nya möjligheter för alla medarbetare att kommunicera och samarbeta effektivare. För att realisera värdet krävs ett perspektiv där medarbetarna är i fokus

Se våra aktuella webbinarier

Microsoft 365 för kommuner

De flesta kommuner tvingades under våren att snabbt lansera Teams för att säkerställa den kommunala verksamheten. På kort tid har 1000-tals tjänstemän lärt sig använda Teams för framförallt digitala möten och chatt. Med Teams kommer även en rad andra möjligheter till samarbete och hantering av dokument och annan information. Med Microsoft 365 etableras en ny standard för samarbete inom såväl kommunala verksamheter som andra myndigheter och näringslivet i övrigt. Mängden Teams kommer att öka år för år och mängden information som lagras i Teams och Microsoft 365 kommer att öka exponentiellt. Behovet av kontroll på Microsoft 365 och hur Teams används blir verksamhetskritiskt.

 

Dorite bjuder in till ett seminarium om hur kommunala förvaltningar på ett effektivt sätt kan säkerställa ett bra skalskydd på Microsoft 365 samt en effektiv förvaltning av Teams. Med en bra kontroll på plattformen är det möjligt att på kort tid skala upp användningen och mängden information som kan lagras iMicrosoft 365. Mycket kan regleras med automatik men vissa saker måste hanteras genom uppdaterade och relevanta policys för hur de nya tjänsterna ska användas.

 

Webinariet vänder sig till de som är ansvariga för IT och digitalisering inom den kommunala förvaltningen. Agendan omfattar konkreta tips om viktiga grundinställningar för att säkerställa skalskyddet samt en presentation av entjänst för förvaltning av Teams.


Fler nyheter