Web Analytics
Loading...
Dorite - Microsoft 365 experter

Nyheter

Microsoft 365 skapar helt nya möjligheter för alla medarbetare att kommunicera och samarbeta effektivare. För att realisera värdet krävs ett perspektiv där medarbetarna är i fokus

Se våra aktuella webbinarier

Datadriven "user adoption"

Fakta visar att de flesta inte har fått ut önskad effekt av Microsoft 365 trots att man har använt beprövad metodik, engagerat externa experter och massor av ambassadörer inom den egna organisationen. Många uppfattar i stället det moderna arbetssättet som en plåga, eftersom man fortfarande är kvar i det gamla och inte alls har hittat rätt i det nya.

Ett lyckat införande ska minst kunna mäta framgång inom:

✅ Minskad mängd onödiga interna möten

✅ Effektivare samarbete med kortare ledtider

✅ Bättre kontroll på regelefterlevnad och informationssäkerhetModerna arbetssätt ska införas med modern metodik - digitalt och datadrivet.

Fler nyheter