Loading...
Dorite - Microsoft 365 experter

Nyheter

Microsoft 365 skapar helt nya möjligheter för alla medarbetare att kommunicera och samarbeta effektivare. För att realisera värdet krävs ett perspektiv där medarbetarna är i fokus

Se våra aktuella webbinarier

Skillnaden mellan Teams-möten och Teams-Livehändelser - När ska jag använda vad?

Ditt team kommer öka produktiviteten med 100%

I Microsoft Teams finns två typer av digitala möten/sändningar: Möten och Livehändelser. Dessa två skiljer sig från varandra på ett antal punkter, men är båda kraftfulla verktyg när de används på rätt sätt i rätt sammanhang. Det gäller att veta hur de skiljer sig och när man ska använda det ena framför det andra.

Teams-möten är designade för samarbeten i realtid mellan en grupp personer. För tillfället finns en gräns på 250 anslutna deltagare.

Deltagarna kan bland annat:

 • Dela ljud och video
 • Dela sin skärm och ljud från datorn (till exempel en presentation/videoklipp)
 • Dela filer
 • Föra mötesanteckningar tillsammans

Inbjudningar kan skickas till specifika personer, grupper och/eller till ett särskilt team (i Teams).

Teams-möten lämpar sig bäst för mindre grupper där dialog och samarbete är i fokus. Detta med tanke på den öppna chatten, mötesanteckningar och de många funktionerna för samarbete från flera parter.

Livehändelser är designade för presentationsmöten, där de flesta anslutna är åhörare snarare än deltagare. I dagsläget kan 10 000 personer ansluta till en livehändelse.

Som åhörare i en livehändelse kan man:

 • Se presentationen
 • Ställa frågor i en modererad textchatt

Som organisatör (presentatör och producent) av en livehändelse kan man:

 • Dela ljud och video
 • Dela skärmen från sin dator
 • Se antalet åhörare
 • Moderera textchatten (svara på frågor och publicera dem för åhörarna)
 • Större kontroll över vad som visas på skärmen för åhörarna än vid ”vanligt” möte

Livehändelser lämpar sig bäst för möten där organisatören ska presentera något för en stor grupp personer, till exempel vid undervisning, webbinarium, organisationsomfattande informationsträffar.

Viktigt att ha med sig är att Teams är en så kallad ”evergreen” produkt som är i ständig förändring, där nya funktioner tillkommer regelbundet. Funktioner som kanske inte finns idag kommer förmodligen att dyka upp med tiden.

Några viktiga skillnader mellan Teams-möten och Livehändelser:

 • I livehändelser kan inte presentatörens webbkamera visas samtidigt som presentationen, detta är möjligt i möten
 • I livehändelser kan man ej dela ljud från datorn, om man till exempel spelar upp ett videoklipp
 • I livehändelser ser man inte vilka deltagare som är anslutna under mötets gång, utan får ut en deltagarlista i efterhand. Dock ser man antalet anslutna personer
 • I livehändelser är deltagarna inte uppkopplade med ljud och bild, vilket de är i möten. Det kan ibland leda till störningar i presentationen
 • I livehändelser spelas mötet in automatiskt och sparas, i möten måste detta göras manuellt.

Fler nyheter