Loading...
Dorite - Microsoft 365 experter

Nyheter

Microsoft 365 skapar helt nya möjligheter för alla medarbetare att kommunicera och samarbeta effektivare. För att realisera värdet krävs ett perspektiv där medarbetarna är i fokus

Se våra aktuella webbinarier

Teamsdagen den 20:e oktober

Kl 14:00 håller Sven Engborg föreläsningen:

Navigera Teams i gråzonen

Att lansera Teams innebär så mycket mera än att bara "slå på" tjänsten. För en verksamhet är det en skyldighet att säkerställa att informationen i Teams hanteras på ett korrekt sätt samt att användarna får rätt förutsättningar att nyttja tjänsten på ett effektivt sätt. Genom "by design" kan både regelefterlevnad samt ökad produktivitet uppnås. Det sker aldrig av sig självt. Speciellt viktigt nu med tanke på den "gråzon" som gäller i och med Schrems II-domen.

Fler nyheter