Web Analytics
Loading...
Dorite - Microsoft 365 experter

Nyheter

Microsoft 365 skapar helt nya möjligheter för alla medarbetare att kommunicera och samarbeta effektivare. För att realisera värdet krävs ett perspektiv där medarbetarna är i fokus

Se våra aktuella webbinarier

Teamwork Explorer - applikationen som får ordning och reda på Teams

Efter det att man kommit igång med Microsoft Teams kommer det att skapas många teams i Office 365 över tid. Användarna hittar snabbt till knappen ”Skapa ett Team” och kreativiteten är stor när det gäller att skapa Teams.

I Teams finns viktig information (kommunikation, filer, anteckningar, beslut mm) som är kritisk under arbetet i teamet men i vissa fall även i framtiden.

Det finns ett flertal exempel på företag som har låtit användare skapa Teams fritt. Detta leder snabbt till en dramatisk ökning av ostrukturerad information i Office 365. Det blir snabbhet på bekostnad av kontinuitet och kontroll - där även snabbheten förvandlas till tröghet när användarna börjar få svårt att hitta bland alla Teams, kanaler, mappar och flikar.

Teamwork Explorer är en applikation utvecklad av Dorite, som hjälper användare att skapa och förvalta teams på ett mer hållbart sätt. Det gör det möjligt att få kontroll och överblick utan att låsa ner användarnas möjligheter att skapa Teams.

Teamwork Explorer möjliggör:

  • Att genom en app skapa teams strukturerat
  • Att alla teams kategoriseras och lagras i en katalogtjänst
  • Att kunna söka och filtrera fram relevanta teams
  • Förenklad förvaltning, där man lättare kan hitta avvikande och inaktiva teams
  • Att en projektorganisation kan skapa specifika formulär för lättare överblick av pågående projekt
  • Färdiga mallar vid skapande av teams (t.ex. färdig kanalstruktur) - för att minimera arbetet med att starta upp nya samarbeten, samt att man får ett mer gemensamt arbetssätt

Fler nyheter