Web Analytics
Loading...
Dorite - Microsoft 365 experter

Våra erbjudanden

Microsoft 365 skapar helt nya möjligheter för alla medarbetare att kommunicera och samarbeta effektivare. För att realisera värdet krävs ett perspektiv där medarbetarna är i fokus

Se våra aktuella webbinarier
Våra erbjudanden

Teams och GDPR

Att använda Teams innebär att man nyttjar en tjänst som hanteras i ett så kallat 3:e land, dvs ett land utanför EU/EES. Det är då viktigt att man har kontroll på vilka personuppgifter som hanteras i Teams och att man har tydliga riktlinjer och metoder för uppföljning av regelefterlevnad.

Den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) rekommenderar att man vidtar extra skyddsåtgärder när information hanteras i en molntjänst utanför EU/EES. I Microsoft 365 finns det bra stöd för att kunna använda Teams men det förutsätter att man vidtar ett antal åtgärder. En viktig princip är att man jobbar med DPbDD, data protection by design and default, vilket innebär att man aktivt jobbar för att minimera mängden personuppgifter och bygger in rutiner för efterlevnad i arbetssätten.

Att ta kontroll på Teams är en viktig åtgärd men även att använda kryptering, informations-klassificering samt lagring onprem för särskilt skyddsvärd information.

Dorite har en metodik för att införa arbetssätt med Teams baserat på en design för att minimera risken att personuppgifter hanteras felaktigt i Teams. För att varar riktigt säker på hur man ska förhålla sig till GDPR och molntjänster utanför EU/EES rekommenderar vi alltid att man tar stöd av juridisk expertis.

Titta på Dorites föreläsning från Teamsdagen 2022 som Sven Engborg genomförde tillsammas med GDPR-experten Per Tuvall, "GDPR och Teams, vad har hänt sedan Schrems II"

Vill du veta mer? Ta kontakt direkt med Sven Engborg på 0709-471700 eller sven.engborg@dorite.se

     
Teamwork Explorer
Vår Process

Dorites metodik

Microsoft 365 med Teams i spetsen sprids i allt snabbare takt hos det flesta företag och organisationer.

På kort tid har de flesta möten och samarbeten blivit digitala och på distans. Det här enförändring som är här för att stanna. Betrakta Microsoft 365 och Teams som den primära ytan för kommunikation, samarbete och informationshantering de kommande åren. Utgå från att mängden samarbeten och information kommer att accelerera exponentiellt i Microsoft 365 och börja redan nu bygga en plattform som gör det hållbart och skalbart. Det kommer att vara en förutsättning för att kunna utveckla den digitala förmågan.

Dorites metodik bygger ett införande i fyra steg:

  • Ta kontroll på plattformen och organisationen kring den
  • Inför nya digitala arbetssätt
  • Skapa stöd för livscykelhantering av information och dokument
  • Automatisera och analysera  processer och flöden

Förändringstakten av Microsoft 365 är hög och den organisation och struktur man etablerar måste kunna hanteras snabba förändringar och helt nya krav. Organisationen måste dimensioneras för att kunna hantera Microsoft 365 som ett affärssystem som hanterar samtliga affärsprocesser, ledningsprocesser samt stödprocesser och alla medarbetare som har en digital identitet i er miljö.

Våra erbjudanden

Team work explorer

Teamwork Explorer hjälper användare att skapa teams via ett formulär där formuläret anpassas utifrån ert behov och krav på information.

Läs mer

Digital Coach

Digitala coachen kan finnas med som resurs under hela förändringsprocessen beroende på behov.


Läs mer

Effektiva Samarbeten

Få struktur på data inom organisationen, Arbeta mer informationssäkert och få ökad kontroll på Office 365-miljön

Läs mer

User Adoption

Dorites User Adoption-modell stöttar och skapar förutsättningar för chefer och medarbetare att följa med och ta till sig Office 365 på ett enkelt och effektivt sätt.

Läs mer

Livscykelhantering

Dorite jobbar tillsammans med dig som kund för att bygga en hållbar strategi kring information och dokument inom Microsoft 365 erbjudandet.
Med hjälp av vår metodik får vi fram de krav och behov som finns i just er organisation

Läs mer

Support

Dorites syfte med supporten är att minimera risken för att tekniken ska sätta stopp för ett lyckat införande av ett verktyg. I praktiken handlar det om att våra konsulter finns tillgängliga för att säkerställa att tekniska frågor eller problem blir lösta, så att mer tid kan läggas på att få ut värde av det nya verktyget.

Läs mer

Teams Insight

Förenkla administrationen och förvaltningen över Office 365 och Teams
Få mer kontroll över miljön
Få statistikrapporter för bättre beslutsunderlag om Teams Governance

Läs mer

User Engagement

I det nya arbetslivet är engagerade medarbetare en av de viktigaste framgångs-faktorerna. Engagemang skapas inte bara genom ny teknik utan genom effektiva arbetssätt, målstyrning och datadriven feedback.

Läs mer

Content Governance

Innehållet i Microsoft 365 är grunden till allt samarbete. Rätt mängd och rätt information till rätt användare är en kritisk framgångsfaktor. Det gemensamma innehållet utgör källan till den AI-genererade kunskapen.

Läs mer

Cyber Security

Copilot är lika effektivt för en obehörig användare som för den auktoriserade användaren. Säkerhetsfrågorna ställs på sin spets med AI.

Läs mer

Intelligent Solutions

Azure OpenAI-tjänsten ger åtkomst till OpenAI:s kraftfulla språkmodeller. Modellerna kan enkelt anpassas för AI-lösningar för specifika processer och uppgifter.

Läs mer

Business Sweden

Ett nytt intranät baserat på SharePoint Online "out-of-the-box"

Läs mer

Vill du veta mer om hur Dorite kan hjälpa din organisation införa ett nytt arbetssätt?