Maximera investeringen i Office 365

Office 365 skapar helt nya möjligheter för alla medarbetare att kommunicera och samverka effektivare. För att realisera värdet krävs ett perspektiv där medarbetarna är i fokus.

Ett lyckat införande av Office 365 ska kunna mätas i form av ökad produktivitet. Det finns en stor potential i att kommunicera effektivare samt att minska mängden möten. Med det nya arbetssättet kommer även effekter av ökad delaktighet, produktivitet samt minskat personberoende. 

Dorite jobbar tillsammans med våra uppdragsgivare fram en plan som omfattar hur tjänsterna i Office 365 ska nyttjas effektivt (adoption) samt hur regulatoriska krav ska hanteras (compliance) samt hur en långsiktig verksamhetsdriven förvaltning av arbetssättet och tjänsterna i Office 365 etableras.