Att ta till sig ett nytt arbetssätt

På Dorite tar vi våra kunders olika arbetssätt på största allvar. Vi förstår att det krävs mycket arbete för att få människor att upptäcka och nyttja tjänsterna i Office 365 på bästa möjliga sätt. Adoption handlar om utbildning, följsamhet och lyhördhet emot en organisations verksamhet och processer, över en längre tid än de flesta tror.

Våra medarbetare har utbildat och hållit kurs över hela världen och vet vad människor behöver för att påbörja sin molnresa på bästa sätt.

Vår erfarenhet har lärt oss att tekniken alltid bör stå i andra rummet för en framgångsrik förändring – istället är det människor i organisationen och de olika sätt att arbeta på som bör vara i fokus.

Hållbar adoption tar aldrig slut, utan fortsätter långt efter introduktion eller avslutat projekt.