Compliance

Det handlar om att följa regler, krav och förväntningar
Att vara "compliant" innebär att man följer de regler och krav som ställs på organisationen. Olika branscher måste följa olika krav och behöver därmed lägga olika mycket energi på den här frågan.

Exempel på regler som all organisationer måste efterleva är GDPR och förutom det så har de flesta en intern policy eller någon form av "Code of Conduct" som alla medarbetare förväntas följa.

Med Office 365 kommer en mängd verktyg som gör det enklare att säkerställa att man följer regler och krav. Ett exempel på det är att det går att hindra att vissa typer av information inte kan lämna den egna organisationen som tex ett personnummer.