Governance

Bara en proaktiv förvaltning kan stötta verksamheten
Med en effektiv "governance" av Office 365 ska man säkerställa att tjänsterna nyttjas på rätt sätt utifrån verksamhetens krav.

I och med tjänstefieringen av IT flyttar stora delar av den traditionella förvaltningen ut tillförmån för en standardiserad tjänst. Därför flyttar fokus från den traditionella IT-partnern till verksamheten.

För att Office 365 ska stötta verksamheten är det viktigt att man löpande mäter och följer upp hur tjänsterna nyttjas och vilket värde som skapas. För att kunna utnyttja nya funktioner och möjligheter måste verksamheten vara drivande i att prioritera och planera införandet.