Loading...
Dorite - Microsoft 365 experter

Hur vi arbetar

Microsoft 365 skapar helt nya möjligheter för alla medarbetare att kommunicera och samarbeta effektivare. För att realisera värdet krävs ett perspektiv där medarbetarna är i fokus.

Genom våra webinarier beskriver vi våra lösningar och arbetssätt. Alla webinarier är inspelade och finns tillgängliga. Kontatka oss om du vill få tillgång till dem.

Se våra aktuella webbinarier
Hur vi arbetar

Ett stegvist och hållbart införande av Microsoft 365

Microsoft 365 med Teams i spetsen sprids i allt snabbare takt hos det flesta företag och organisationer.

På kort tid har de flesta möten och samarbeten blivit digitala och på distans. Det här enförändring som är här för att stanna. Betrakta Microsoft 365 och Teams som den primära ytan för kommunikation, samarbete och informationshantering de kommande åren. Utgå från att mängden samarbeten och information kommer att accelerera exponentiellt i Microsoft 365 och börja redan nu bygga en plattform som gör det hållbart och skalbart. Det kommer att vara en förutsättning för att kunna utveckla den digitala förmågan.

Dorites metodik bygger på ett införande i fyra steg:

  • Ta kontroll på Microsoft 365 och Teams
  • Inför nya  arbetssätt
  • Migrera filer till Microsoft 365 och börja med dokumenthantering
  • Automatisera och analysera processer och flöden

 Förändringstakten av Microsoft 365 är hög och den organisation och struktur man etablerar måste kunna hantera snabba förändringar och helt nya krav. Organisationen måste dimensioneras för att kunna hantera Microsoft 365 som ett affärssystem som hanterar samtliga affärsprocesser, ledningsprocesser samt stödprocesser och alla medarbetare som har en digital identitet i er miljö.

Våra tre kompetensområden

Team work explorer

Teamwork Explorer hjälper användare att skapa teams via ett formulär där formuläret anpassas utifrån ert behov och krav på information.

Läs mer

Digital Coach

Digitala coachen kan finnas med som resurs under hela förändringsprocessen beroende på behov.


Läs mer

Effektiva Samarbeten

Få struktur på data inom organisationen, Arbeta mer informationssäkert och få ökad kontroll på Office 365-miljön

Läs mer

User Adoption

Dorites User Adoption-modell stöttar och skapar förutsättningar för chefer och medarbetare att följa med och ta till sig Office 365 på ett enkelt och effektivt sätt.

Läs mer

Livscykelhantering

Dorite jobbar tillsammans med dig som kund för att bygga en hållbar strategi kring information och dokument inom Microsoft 365 erbjudandet.
Med hjälp av vår metodik får vi fram de krav och behov som finns i just er organisation

Läs mer

Support

Dorites syfte med supporten är att minimera risken för att tekniken ska sätta stopp för ett lyckat införande av ett verktyg. I praktiken handlar det om att våra konsulter finns tillgängliga för att säkerställa att tekniska frågor eller problem blir lösta, så att mer tid kan läggas på att få ut värde av det nya verktyget.

Läs mer

Teams Insight

Förenkla administrationen och förvaltningen över Office 365 och Teams
Få mer kontroll över miljön
Få statistikrapporter för bättre beslutsunderlag om Teams Governance

Läs mer

User Engagement

I det nya arbetslivet är engagerade medarbetare en av de viktigaste framgångs-faktorerna. Engagemang skapas inte bara genom ny teknik utan genom effektiva arbetssätt, målstyrning och datadriven feedback.

Läs mer

Content Governance

Innehållet i Microsoft 365 är grunden till allt samarbete. Rätt mängd och rätt information till rätt användare är en kritisk framgångsfaktor. Det gemensamma innehållet utgör källan till den AI-genererade kunskapen.

Läs mer

Cyber Security

Copilot är lika effektivt för en obehörig användare som för den auktoriserade användaren. Säkerhetsfrågorna ställs på sin spets med AI.

Läs mer

Intelligent Solutions

Azure OpenAI-tjänsten ger åtkomst till OpenAI:s kraftfulla språkmodeller. Modellerna kan enkelt anpassas för AI-lösningar för specifika processer och uppgifter.

Läs mer

Våra "best-practice"

Effektiva arbetssätt

Att införa Microsoft 365 och Teams innebär så mycket mera än att bara installera nya verktyg och tjänster. Effekt kommer först efter det att användarna har börjat anamma det nya arbetssättet.

Dokumenthantering

Dorites koncept för dokumenthantering bygger på att nyttja befintliga förmågor i Microsoft 365 för att hantera arbetsdokument i Teams samt stöd för arkiverade/publicerade dokument i SharePoint.

Filmigrering

Dorirtes koncept för migrering av filer till Microsoft 365 bygger på att först definiera den nya målmiljön i Microsoft 365 och sedan planera noggrant stegen för själva migreringen.

Intranät

Vi hjälper er att bygga moderna och skalbara intranät i SharePoint Online. Ett intranät som är integrerat med den digitala arbetsplatsen och gör det enkelt för användarna att navigera runt i Microsoft 365.

Microsoft 365 för kommuner

Dorite har tagit fram koncept och lösningar med Microsoft 365 som är skräddarsydda för kommuner.

Ta kontroll på Teams

Teams får snabbt en stor spridning inom en organisation. När Teams sprids organiskt skapas många isolerade informationsöar som inte är förvaltningsbara.

User analytics

Mäta och följa upp i Microsoft 365 – Frågeställningarna, alternativen och råden för att skapa affärsnytta

Teams och GDPR

Teams och GDPR är en konflikt i sig. Att bara införa Teams (Microsoft 365) utan extra åtgärder kan innebära problem med regelefterlevnaden.

Våra kunder

Läs mer om hur vi hjälpt våra kunder med digitalisering och effektivisering med hjälp av Microsoft 365
Se alla kundreferenser

Business Sweden

Ett nytt intranät baserat på SharePoint Online "out-of-the-box"

Läs mer

Business Sweden

Ett nytt intranät baserat på SharePoint Online "out-of-the-box"

Läs mer

Vill du veta mer om hur Dorite kan hjälpa din organisation införa ett nytt arbetssätt?