Copilot Readiness

Att AI innebär stora förändringar för nästan alla organisationer är det nog få som kan förneka. Eftersom omställningsprocessen kan vara komplicerad och innehålla många delar har vi tagit fram en lösning med tre workshops.

Kontakta oss

Tre workshops

Vi ger tre workshops som syftar till att förbereda er för ett kommande införande av Copilot, vilket kan vara till nytta oavsett om Copilot planeras att införas i närtid eller om det är något som man tänker sig längre fram i tiden..

Regelverk och förutsättningar

I den här workshopen gör vi en ordentlig genomgång av de viktigaste regelverken som berör er typ av verksamhet och vilka frågeställningar man typiskt behöver hantera. Några exempel följer nedan:
 • GDPR
 • AI-förordningen
 • NIS/NIS2
 • Offentlighets- och sekretesslagen
 • Arkivlagen
 • Upphovsrätten
 • Lagen om elektronisk kommunikation
 • Säkerhetsskyddslagen
 • Annan sektorsspecifik lagstiftning

Workshopens tre delar

 1. Först går vi igenom hur regelverken påverkar ett Copilot-införande för just er organisation och vilka regler ni berörs av.
 2. Därefter presenterar vi hur ert nuläge ser ut och vilka regulatoriska utmaningar som finns.
 3. Till sist görs ett gemensamt arbete med att ta fram tydliga mål och skapa en konkret plan.

Arbetssätt

I den här workshopen gör vi en ordentlig genomgång av hur tjänsterna i Microsoft 365 används samt hur användarna upplever Microsoft 365. Informationen som ligger till grund för genomgången tar vi fram genom att analysera er data och genom att kontakta era medarbetare.

Dataanalys

 • Nyttjande av Teams och M365-grupper
 • Analys av samarbete
 • Nyttjande av OneDrive och chat
 • Lagring av dokument och filer

Enkätstudie

 • Möteskultur/struktur
 • Digitalt samarbete
 • Hantering av dokument och filer
 • Tvärfunktionella samarbeten

Workshopens tre delar

 1. Först går vi igenom vad som är viktigt att tänka på inför Copilot-införande gällande arbetssätt och förvaltning av Microsoft 365.
 2. Därefter presenterar vi hur ert nuläge ser ut idag, vilka delar som är på plats och var vi ser brister som kan behöva åtgärdas.
 3. Till sist görs ett gemensamt arbete med att ta fram tydliga mål och skapa en konkret plan.

Förvaltning och säkerhet

I den här workshopen gör vi en ordentlig genomgång av hur er Microsoft 365-tenant är konfigurerad och hur den förvaltas, för att säkerställa en smidig övergång till att använda Copilot.

Dataanalys

 • Tenant-konfiguration

Intervjuer

 • Genomgång av Copilot-checklista
 • Kartläggning av M365-organisation/förvaltning:
  - Processer och rutiner
  - Resurser
  - Kompetens
  - Styrdokument

Workshopens tre delar

 1. Först går vi igenom vad som är viktigt att tänka på inför ett Copilot-införande avseende säkerhet, behörigheter, compliance och liknande.
 2. Därefter presenterar vi hur ert nuläge ser ut idag, vilka delar som är på plats och var vi ser brister som kan behöva åtgärdas.
 3. Till sist görs ett gemensamt arbete med att ta fram en konkret plan för vilka förändringar som ska genomföras och när.

Genomförande

Genomförandet av vårt Copilot Readiness-koncept består av sex delar. Vi kan erbjuda det till en fast kostnad och det kräver minimala insatser i form av tid och energi från er sida. Se genomförandets sex delar nedan.
Uppstartsmöte för att planera in aktiviteter
Intervjuer, inläsning och datainsamling
Analysarbete
WORKSHOP 1
Regelverk och förutsättningar
(3 timmar)
WORKSHOP 2
Arbetssätt
(3 timmar)
WORKSHOP 3
Förvaltning och säkerhet
(3 timmar)
Executive summary i PowerPoint och muntligt.

Kontakt

Vill du få mer information? Har du frågor? Eller är du intresserad av av eventuellt boka in vårt Copilot Readiness-koncept? Nedanför kan du fylla i dina kontaktuppgifter, så att vi antingen kan maila över mer information eller ringa upp dig.

Du kan såklart också själv ringa eller maila till oss!

Bli kontaktad

Tack! Vi hör av oss så snart som möjligt!
Något gick fel! Försök gärna igen.