Web Analytics

Livscykelhantering av Microsoft-365 grupper

Som standard skapas Teams spontant av användaren. I vissa fall genom ett internt beställningsförfarande. Efter att ett Team har skapats finns det begränsade möjligheter att få kontroll på hur Teams används eller inte används och vilken nytta som skapas. Det är inte heller möjligt för verksamheten att ha kontroll på om det sker förändringar i ägarskap, medlemskap eller om det läggs till externa gäster.  Över tid kommer det att skapas fler och fler Teams och mängden ostrukturerad information kommer att växa exponentiellt. Möjligheterna till kontroll på nyttohemtagning och regelefterlevnad minskar drastiskt allteftersom tiden går. Samma sak gäller alla Microsoft 365-grupper som kan skapas fritt av användaren.


Boka demo
Teams skapas baseras på att användaren fyller i ett formulär och anger metadata om teamet. Användaren kan utgå från färdiga mallar för att skapa mer strukturerade samarbeten.
Med hjälp av rapporter i Power BI kan man analysera användningen av teams och stötta verksamhet i att komma igång på ett bra sätt
Övergivna Teams kan automatiskt arkiveras eller slängas för att inte ackumulera gammal och överflödig information i Microsoft 365