Web Analytics

Effekthemtagning med Teams

Att mäta effekthemtagningen med Teams är viktigt för att kunna planera och prioritera rätt aktiviteter. Utan kunskap om användarnas upplevelse eller hur tjänsterna nyttjas riskera man att satsa för mycket eller för lite, eller kanske inte alls, på att driva effekthemtagningen av Teams.

Teams tillhör plattformen Microsoft 365 som är en komplett infrastruktur för kommunikation och samarbete. Plattformen används oftast av alla medarbetare inom en organisation och samtliga ledningsprocesser, affärsprocesser och stödprocesser använder Microsoft 365 mer eller mindre. Man kan utan överdrift etikettera Microsoft 365 som ett verksamhetskritiskt system. Mängder av kritiska samarbeten med tillhörande information hanteras dagligen i Microsoft 365. Vetskapen om användarnas upplevelse och tjänsternas nyttjande är avgörande för att prioritera rätt aktiviteter för att utveckla såväl plattformen som arbetssättet.

Webbinariet kommer att gå igenom:
- Bakgrunden till förvaltning av Teams
- Att mäta fram ett samarbetsindex (nuläge och framtida läge)
- Att införa ett datadrivet förbättringsarbete (user adoption)

Webbinariert är ca 45 minuter långt och vänder sig till Microsoft 365-ansvariga, CIO, verksamhetsutvecklare, förändringsledare och andra intressenter när det gäller verksamhetsutveckling och effekthemtagning.
Till vår kontaktsida

Kommande webbinarier

Dorite arrangerar kostnadsfria webbinarier om Microsoft 365 och Teams. Läs mer om kommande webbinarier och anmäl dig på vår webbinarie-sida!

För dig som arbetar på en kommun har vi också en resurssida med mer information.