Web Analytics
Loading...
Dorite - Microsoft 365 experter

Våra webbinarier

Microsoft 365 skapar helt nya möjligheter för alla medarbetare att kommunicera och samarbeta effektivare. För att realisera värdet krävs ett perspektiv där medarbetarna är i fokus

Webbinarier

Kommande webbinarier

Nedan hittar du informationen om kommande webbinarier
för våren 2021.

April 20, 2021 10:00

Säker hantering av information i Teams 20:e April

Ett webinarie om hur en kommunal verksamhet kan jobba med känslig information i Microsoft 365 och Teams

Läs mer

April 27, 2021 10:00

Effektiva arbetssätt med Teams 29:e april

- Best pracrtice om att jobba effektivt med Teams

Läs mer

April 27, 2021 10:00

Ta kontroll på Teams 27:e april

-Vägen till ett lyckat införande av Microsoft 365, Kontrollerat och hållbart över tid

Läs mer

May 4, 2021 10:00

Dokumenthantering 4:e maj

- Strukturerad dokumenthantering med Teams och SharePoint Online

Läs mer

May 6, 2021 10:00

Intranät och forum med Microsoft 365 6:e maj

- "out-of-the-box" intranät och forum med SharePoint Online och Yammer

Läs mer

May 12, 2021 10:00

Ett helhetsperspektiv på Microsoft 365 12:e maj

Från samarbeten till dokumenthantering och intranät

Läs mer