Web Analytics
Loading...
human looking at computer
Dorite - Microsoft 365 experter

Våra webbinarier

Microsoft 365 skapar helt nya möjligheter för alla medarbetare att kommunicera och samarbeta effektivare. För att realisera värdet krävs ett perspektiv där medarbetarna är i fokus

Webbinarier

Kommande webbinarier

Nedan hittar du informationen om kommande webbinarier
för våren 2022.

Titta på tidigare webbinarier

Vi planerar in flera nya webbinarier under våren 2022. Tills dess ger vi tillgång till tidigare inspelade webbinarier som har varit efterfrågade.

Läs mer

January 18, 2023 11:30

Från nuläge till börläge

De flesta organisationer har på något sätt infört Microsoft 365 men inte alls lyckats med att införa nya moderna arbetssätt. Dorite bjuder in till ett hybrid-event som belyser vikten av att mäta sitt nuläge och att med hjälp av data driva förändringen till ett börläge. Ett modernt arbetssätt ska införas på ett modernt sätt.

Läs mer