Loading...
Dorite - Microsoft 365 experter

Våra webbinarier

Microsoft 365 skapar helt nya möjligheter för alla medarbetare att kommunicera och samarbeta effektivare. För att realisera värdet krävs ett perspektiv där medarbetarna är i fokus

Webbinarier

Kommande webbinarier

Nedan hittar du informationen om kommande webbinarier
för våren 2021.

January 19, 2021 9:00

Ta kontroll på Teams (19/1)

-Vägen till ett lyckat införande av Microsoft 365, Kontrollerat och hållbart över tid

Läs mer

January 21, 2021 9:00

Effektiva samarbeten (21/1)

-Vägen till ett lyckat införande av Microsoft 365, Kontrollerat och hållbart över tid

Läs mer

January 26, 2021 10:00

Dokumenthantering (26/1)

-Vägen till ett lyckat införande av Microsoft 365, Kontrollerat och hållbart över tid

Läs mer

January 28, 2021 10:00

Ett helhetsperspektiv på Microsoft 365 (28/1)

Från samarbeten till dokumenthantering och intranät

Läs mer

February 4, 2021 9:00

Power Platform – Katalysatorn för automatisering (4/2)

- Välkomna till Dorites webbinarie om Power Platform

Läs mer

February 9, 2021 9:00

Intranät - Out-of-the-box utan produkt och ingen förvaltningskostnad (9/2)

- Välkomna till Dorites webbinarie om Intranät

Läs mer

February 11, 2021 9:00

Filmigrering – en lyckad filmigrering föregås alltid av ett förarbete (11/2)

- Välkomna till Dorites webbinarie om filmigrering

Läs mer

February 18, 2021 9:00

Intranät - Out-of-the-box utan produkt och ingen förvaltningskostnad (18/2)

- Välkomna till Dorites webbinarie om Intranät

Läs mer

February 23, 2021 9:00

Vad är ADKAR? (23/2)

- Vägen till ett lyckat införande av Microsoft 365

Läs mer

February 25, 2021 9:00

Filmigrering – en lyckad filmigrering föregås alltid av ett förarbete (25/2)

- Välkomna till Dorites webbinarie om filmigrering

Läs mer

March 2, 2021 9:00

Power Platform – Katalysatorn för automatisering (2/3)

- Välkomna till Dorites webbinarie om Power Platform

Läs mer

March 4, 2021 9:00

User analytics – Allt du behöver veta om användandet av tjänsterna för att kunna driva “adoption” (4/3)

- Välkomna till Dorites webbinarie om User analytics

Läs mer

March 9, 2021 9:00

Power Platform – Katalysatorn för automatisering (9/3)

- Välkomna till Dorites webbinarie om Power Platform

Läs mer

March 11, 2021 9:00

User analytics – Allt du behöver veta om användandet av tjänsterna för att kunna driva “adoption” (11/3)

- Välkomna till Dorites webbinarie om User analytics

Läs mer