Web Analytics
Loading...
human looking at computer
Dorite - Microsoft 365 experter

Våra webbinarier

Microsoft 365 skapar helt nya möjligheter för alla medarbetare att kommunicera och samarbeta effektivare. För att realisera värdet krävs ett perspektiv där medarbetarna är i fokus

Webbinarier

Kommande webbinarier

Nedan hittar du informationen om kommande webbinarier
för hösten 2023.

Titta på tidigare webbinarier

Vi planerar in flera nya webbinarier under hösten 2023. Tills dess ger vi tillgång till tidigare inspelade webbinarier som har varit efterfrågade.

Läs mer

December 14, 2023 12:00

Att förbereda sig för Copilot (14:e december)

Copilot kan bli lika självklart som Teams var vid pandemin. Det kommer förmodligen också bli lika vanligt att bara "lansera" Copilot som ett nytt verktyg precis som man gjorde med Teams. Men här finns det en skillnad; Copilot kan bli en individuell assistent ELLER ett kraftfullt knowledge management-system.

Läs mer