Loading...
human looking at computer
Dorite - Microsoft 365 experter

Våra Webbinarier

Microsoft 365 skapar helt nya möjligheter för alla medarbetare att kommunicera och samarbeta effektivare. För att realisera värdet krävs ett perspektiv där medarbetarna är i fokus

AI och framtidens arbetsplats

AI-transformation innebär stora förändringar som går bortom de tekniska lösningarna. Det handlar även om att anpassa arbetskulturen och arbetsmetoderna för att utveckla en arbetsmiljö där medarbetare känner sig inkluderade och motiverade. Genom att engagera medarbetarna och främja nya arbetssätt kan organisationer inte bara hantera förändringen bättre utan också bli mer attraktiva för nya generationer på arbetsmarknaden.

Sven Engborg, expert på intelligent collaboration och Microsoft 365, kommer att ge en överblick över vad AI-transformation innebär och de mänskliga aspekterna av förändringen.

Ida Madsen, som skrev sin master-uppsats om hybridarbete, kommer att prata om vilka lärdomar man kan dra av den omställningen. Ida kommer även prata om vikten av att anta nya arbetssätt och om hur man kan vara en modern och attraktiv arbetsgivare för den nya generationen som etablerar sig på arbetsmarknaden.

Stefan Andersson, utbildare inom samarbete och kreativitet, kommer att fokusera på hur man kan främja samarbete och kreativitet inom organisationen. Han kommer att dela med sig av konkreta tips på hur arbetsgivare kan stötta sina medarbetare och skapa en arbetsmiljö som är anpassad till de nya kraven som AI-transformationen medför.

Agenda för webbinariet:

På webbinariet den 19:e och 26:e juni kommer Sven Engborg, Ida Madsen och Stefan Andersson att gå igenom följande områden:

  • Vad innebär en AI-transformation och vilka mänskliga aspekter är viktiga att beakta? (Sven Engborg)
  • Hur kan nya arbetssätt och modern arbetskultur göra er till en attraktiv arbetsgivare? (Ida Madsen)
  • Hur kan man främja samarbete och kreativitet under en AI-transformation? (Stefan Andersson)

Praktisk information:

  • Datum: 19 och 26 juni, kl. 12:00 (klicka här för att komma till anmälan som rör 19 juni)
  • Tid: 45 minuter långt och spelas in
  • Målgrupp: IT/digitaliseringsstrateger, HR-specialister, ledare och chefer, verksamhetsutvecklare

Jun 26, 2024 12:00

AI och framtidens arbetsplats

AI-transformation handlar inte bara om teknik och processer, utan minst lika mycket om människor. För att lyckas måste organisationer förstå och stötta sina medarbetare genom förändringen. På det här webbinariet diskuteras hur man som arbetsgivare kan vara stödjande och anpassningsbar under en AI-transformation, med fokus på samarbete, kreativitet och att vara en attraktiv arbetsgivare för generationer som etablerar sig på arbetsmarknaden idag.
Anmäl dig

Anmäl dig nu!

Tack! Du är nu anmäld och du kommer att få mer information senast dagen före evenemanget.
Något gick fel i sändningen av formuläret.

Övriga webbinarier

June 19, 2024

AI och framtidens arbetsplats

AI-transformation handlar inte bara om teknik och processer, utan minst lika mycket om människor. För att lyckas måste organisationer förstå och stötta sina medarbetare genom förändringen. På det här webbinariet diskuteras hur man som arbetsgivare kan vara stödjande och anpassningsbar under en AI-transformation, med fokus på samarbete, kreativitet och att vara en attraktiv arbetsgivare för generationer som etablerar sig på arbetsmarknaden idag.

Läs Mer