Loading...
Dorite - Microsoft 365 experter

Våra Webbinarier

Microsoft 365 skapar helt nya möjligheter för alla medarbetare att kommunicera och samarbeta effektivare. För att realisera värdet krävs ett perspektiv där medarbetarna är i fokus

Teams - en fråga för kommunledningen (10/3)

Många kommuner står inför ett införande av Teams och Microsoft 365 och flera kommuner är redan i gång. Med Teams skapas helt nya möjligheter för effektivare samarbete inom och mellan förvaltningar. Effekthemtagningen är tydlig i form av frigjord tid som kan ägnas åt andra mer värdeskapande uppgifter. Utmaningen för många kommuner är att ta kontroll på Teams och skapa hållbara strukturer samt att efterleva de lagar och riktlinjer som gäller.

Dorite har tillsammans med andra kommuner tagit fram ett koncept för Teams baserat på en struktur anpassad för kommunala verksamheter. Konceptet ger förvaltningarna bättre kontroll på informationen och samarbetena som hanteras i Teams och Microsoft 365.

Ur innehållet:

  • Ta kontroll på Teams och informationen
  • En Teams-struktur för förvaltningar för att kunna jobbat effektivt och hållbart
  • Datadriven förvaltning och uppföljning på effekthemtagningen

Webbinariet vänder sig till verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare, digitaliseringsansvariga och CIO/IT-chef

Mar 10, 2021 10:00 AM

Teams - en fråga för kommunledningen (10/3)

Teams är ett kritiskt verksamhetssystem som möjliggör stora effekthemtagningar och som förutsätter ledningens engagemang
Anmäl dig

Anmäl dig nu!

Tack! Vi hör av oss snart.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Övriga webbinarier

March 9, 2021

Power Platform – Katalysatorn för automatisering (9/3)

- Välkomna till Dorites webbinarie om Power Platform

Läs Mer

March 10, 2021

Mäta och följa upp i Microsoft 365 – Frågeställningarna, alternativen och råden för att skapa affärsnytta (10/3)

- Välkomna till Dorites webbinarie om User analytics

Läs Mer