Loading...
Dorite - Microsoft 365 experter

Våra Webbinarier

Microsoft 365 skapar helt nya möjligheter för alla medarbetare att kommunicera och samarbeta effektivare. För att realisera värdet krävs ett perspektiv där medarbetarna är i fokus

Automation och analys (20/11)

Automation och analys

  - ökad produktivitet med PowerPlatform

I och med att Teams lanseras så flyttas många processer och arbetsflöden in i Teams. Det gör det enklare att alla i teamet får en överblick över problem eller andra avvikelser som hanteras i de olika kanalerna. För att det ska vara möjligt att se trender och andra mönster måste man dock fånga data på ett mer strukturerat sätt än att bara posta inlägg, chatta eller dokumentera i tex OneNote eller i Word.

Dorite har en metodik för att kartlägga information som ligger till grund för datadriven analys och uppföljning. Genom att publicera appar med PowerApps till olika användarkategorier gör man det enklare att fånga viktigt information strukturerat. Informationen kan sedan analyseras med Power BI för att snabbare kunna se trender och mönster och där med effektivare driva ett förbättringsarbete. Genom att informationen struktureras är det även möjligt att bygga flöden som automatiskt utför åtgärder beroende på typ av ärende eller problem som har identifierats.

Nov 20, 2020 9:00 AM

Automation och analys (20/11)

-Vägen till ett lyckat införande av Microsoft 365, Kontrollerat och hållbart över tid
Anmäl dig

Anmäl dig nu!

Tack! Vi hör av oss snart.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Övriga webbinarier

October 22, 2020

Ta kontroll på Teams - Microsoft 365 för kommun och region (22/10)

- Vägen till ett lyckat införande av Microsoft 365 för kommuner och regioner, Kontrollerat och hållbart över tid

Läs Mer

October 27, 2020

Ta kontroll på Teams - Microsoft 365 för kommun och region (27/10)

- Vägen till ett lyckat införande av Microsoft 365 för kommuner och regioner, Kontrollerat och hållbart över tid

Läs Mer

October 29, 2020

60 min Microsoft 365 - ett helhetsperspektiv (29/10)

-Vägen till ett lyckat införande av Microsoft 365, Kontrollerat och hållbart över tid

Läs Mer

November 3, 2020

60 min Microsoft 365 - ett helhetsperspektiv (03/11)

-Vägen till ett lyckat införande av Microsoft 365, Kontrollerat och hållbart över tid

Läs Mer

November 5, 2020

60 min Microsoft 365 - ett helhetsperspektiv (05/11)

-Vägen till ett lyckat införande av Microsoft 365, Kontrollerat och hållbart över tid

Läs Mer

November 10, 2020

Ta kontroll på Teams (10/11)

-Vägen till ett lyckat införande av Microsoft 365, Kontrollerat och hållbart över tid

Läs Mer

November 11, 2020

Effektiva samarbeten (11/11)

-Vägen till ett lyckat införande av Microsoft 365, Kontrollerat och hållbart över tid

Läs Mer

November 12, 2020

Dokumenthantering (12/11)

-Vägen till ett lyckat införande av Microsoft 365, Kontrollerat och hållbart över tid

Läs Mer

November 13, 2020

Automation och analys (13/11)

-Vägen till ett lyckat införande av Microsoft 365, Kontrollerat och hållbart över tid

Läs Mer

November 17, 2020

Ta kontroll på Teams (17/11)

-Vägen till ett lyckat införande av Microsoft 365, Kontrollerat och hållbart över tid

Läs Mer

November 18, 2020

Effektiva samarbeten (18/11)

-Vägen till ett lyckat införande av Microsoft 365, Kontrollerat och hållbart över tid

Läs Mer

November 19, 2020

Dokumenthantering (19/11)

-Vägen till ett lyckat införande av Microsoft 365, Kontrollerat och hållbart över tid

Läs Mer