Web Analytics
Loading...
human looking at computer
Dorite - Microsoft 365 experter

Våra Webbinarier

Microsoft 365 skapar helt nya möjligheter för alla medarbetare att kommunicera och samarbeta effektivare. För att realisera värdet krävs ett perspektiv där medarbetarna är i fokus

Effekthemtagning med Teams (24/5)

Teams tillhör plattformen Microsoft 365 som är en komplett infrastruktur för kommunikation och samarbete. Plattformen används oftast av alla medarbetare inom en organisation och samtliga ledningsprocesser, affärsprocesser och stödprocesser använder Microsoft 365 mer eller mindre. Man kan utan överdrift etikettera Microsoft 365 som ett verksamhetskritiskt system. Mängder av kritiska samarbeten med tillhörande information hanteras dagligen i Microsoft 365. Vetskapen om användarnas upplevelse och tjänsternas nyttjande är avgörande för att prioritera rätt aktiviteter för att utveckla såväl plattformen som arbetssättet.

Webbinariet kommer att gå igenom:

  • Bakgrunden till förvaltning av Teams
  • Att mäta fram ett samarbetsindex (nuläge och framtida läge)
  • Att införa ett datadrivet förbättringsarbete (user adoption)

Webbinariert är ca 45 minuter långt och vänder sig till Microsoft 365-ansvariga, CIO, verksamhetsutvecklare, förändringsledare och andra intressenter när det gäller verksamhetsutveckling och effekthemtagning.

Efter webbinariet blir det ett eftersnack med möjlighet att ställa frågor direkt eller via chatten. Med på eftersnacket är Can Onatli från Clear Channel. Can är Infrastructure operations manager och Squad lead för deras Digital Workplace team.

Föredragshållare är Sven Engborg [https://www.linkedin.com/in/sven-engborg-b75601/]

Sammanställning från webbinariet den 17/5:

72 deltagare, 45m sändningstid, 43m 57s genomsnitts deltagande

Kommentarer från deltagare:

"Allting i webinariet var konkret. Jag tycker just nuatt många diskussioner är på en ytlig nivå (även om det också är väldigtintressant) så är det svårt att förstå mer konkret vad som kan göras. Dettawebinare gav en väldigt tydlig actionplan."

May 24, 2022 12:00 PM

Effekthemtagning med Teams (24/5)

Att mäta effekthemtagningen med Teams är viktigt för att kunna planera och prioritera rätt aktiviteter. Utan kunskap om användarnas upplevelse eller hur tjänsterna nyttjas riskera man att satsa för mycket eller för lite, eller kanske inte alls, på att driva effekthemtagningen av Teams. Efter webbinariet blir det ett eftersnack med Can Onatli som är Infrastructure Operations M365 Manager på Clear Channel.
Anmäl dig

Anmäl dig nu!

Tack! Vi hör av oss snart.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Övriga webbinarier

Titta på tidigare webbinarier

Vi planerar in flera nya webbinarier under våren 2022. Tills dess ger vi tillgång till tidigare inspelade webbinarier som har varit efterfrågade.

Läs Mer