Web Analytics
Loading...
Dorite - Microsoft 365 experter

Våra Webbinarier

Microsoft 365 skapar helt nya möjligheter för alla medarbetare att kommunicera och samarbeta effektivare. För att realisera värdet krävs ett perspektiv där medarbetarna är i fokus

Effektiva arbetssätt med Teams 29:e april

Effektiva arbetssätt med Teams

   - få ut mera av att jobba tillsammans

Att komma i gång med Teams innebär att man inför ett nytt arbetssätt som skiljer sig från det som vi är vana vid från email och gemensamma filer. Det finns en stor potential för alla användare att få ut mera av sin arbetsdag genom att använda Teams. För att skapa de positiva effekterna krävs det att verksamheten driver ett förändringsprojekt med tydliga mål och syften. Att bara släppa på Teams leder inom kort till att användarna upplever Teams som ostrukturerat och otydlig.

Dorite har tagit fram en metodik om hur man kommer i gång med effektiva samarbeten med Teams. Det handlar om att definiera Teams och de andra tjänsterna i Microsoft 365 samt utifrån de interna arbetsprocesserna införa ett gemensamt synsätt och arbetssätt. Dorites metodik har inspiration från Lean genom att fokusera på ordning och reda samt att vara så transparent som möjligt i det dagliga arbetet.

Webinariet är 45 minuter långt och vänder sig till CIO, tjänsteansvarig för Microsoft 365, verksamhetsutvecklare och andra som jobbar med utveckling av interna arbetssätt med Microsoft 365.

Apr 27, 2021 10:00 AM

Effektiva arbetssätt med Teams 29:e april

- Best pracrtice om att jobba effektivt med Teams
Anmäl dig

Anmäl dig nu!

Tack! Vi hör av oss snart.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Övriga webbinarier

April 20, 2021

Säker hantering av information i Teams 20:e April

Ett webinarie om hur en kommunal verksamhet kan jobba med känslig information i Microsoft 365 och Teams

Läs Mer

April 27, 2021

Ta kontroll på Teams 27:e april

-Vägen till ett lyckat införande av Microsoft 365, Kontrollerat och hållbart över tid

Läs Mer

May 4, 2021

Dokumenthantering 4:e maj

- Strukturerad dokumenthantering med Teams och SharePoint Online

Läs Mer

May 6, 2021

Intranät och forum med Microsoft 365 6:e maj

- "out-of-the-box" intranät och forum med SharePoint Online och Yammer

Läs Mer

May 12, 2021

Ett helhetsperspektiv på Microsoft 365 12:e maj

Från samarbeten till dokumenthantering och intranät

Läs Mer