Web Analytics
Loading...
human looking at computer
Dorite - Microsoft 365 experter

Våra Webbinarier

Microsoft 365 skapar helt nya möjligheter för alla medarbetare att kommunicera och samarbeta effektivare. För att realisera värdet krävs ett perspektiv där medarbetarna är i fokus

Från nuläge till börläge

Det går att jobba effektivt och säkert med Microsoft 365 och olika organisationer har kommit olika långt på vägen dit. Dorite har analyserat ett flertal företags användning av Microsoft 365 och funnit ett tydligt mönster som avslöjar att man oftast varken jobbar effektivt eller säkert med Microsoft 365. Det är mer en regel än undantag.

Frånvaron av hållbar förändring kommer trots att man har satsat mycket på en IT-organisation för Microsoft 365 och investerat i förändringsledning. Det är en utmaning att lyckas nå ut med information, kunskap och insikt om ett nytt modernt arbetssätt till alla medarbetare som i sin tur är upptagna i sin vardag med att vara specialister på annat. Genom att använda data i förändringsledningen kan vi ta steget från massor av fysiska aktiviteter till att digitalisera själva transformationen.

Dorite bjuder in till ett fysiskt seminarie, som även sänds digitalt, om att förstå sitt nuläge och om hur man kan digitalisera vägen till ett börläge - så som Microsoft 365 och Teams är tänkt att användas för att spara tid och skydda verksamhetens digitala tillgångar.

Agenda

11:30 - 12:15 Om att förstå hur tjänsterna i Microsoft 365 används idag och vad det innebär. Vilket samarbetsmönster har vi idag?

12:15 - 13:00 Lunch på Scandic Anglais

13:00 - 13:45 Om digitaliserad transformation, hur man förflyttar sig från nuläge till börläge med mindre fysiska aktiviteter.

Ett event för CIO, CDO, M365-produktägare, Verksamhetsutvecklare, CSIO, DSO och andra som vill verka för att Microsoft 365 skapar verksamhetsnytta

Föredragshållare är Sven Engborg (https://www.linkedin.com/in/sven-engborg-b75601/)

Seminariet/webbinariet är kostnadsfritt och seminariedeltagarna bjuds på lunch på Scandic Anglais. Välj i anmälan nedan om du vill vara med fysiskt på plats eller om du föredrar att följa sändningen via vår live stream. Det går också bra att enbart vara med under delar av dagen.

Jan 18, 2023 11:30 AM

Från nuläge till börläge

De flesta organisationer har på något sätt infört Microsoft 365 men inte alls lyckats med att införa nya moderna arbetssätt. Dorite bjuder in till ett hybrid-event som belyser vikten av att mäta sitt nuläge och att med hjälp av data driva förändringen till ett börläge. Ett modernt arbetssätt ska införas på ett modernt sätt.
Anmäl dig

Anmäl dig nu!

Tack! Vi hör av oss snart.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Övriga webbinarier

Titta på tidigare webbinarier

Vi planerar in flera nya webbinarier under våren 2022. Tills dess ger vi tillgång till tidigare inspelade webbinarier som har varit efterfrågade.

Läs Mer