Loading...
Dorite - Microsoft 365 experter

Våra Webbinarier

Microsoft 365 skapar helt nya möjligheter för alla medarbetare att kommunicera och samarbeta effektivare. För att realisera värdet krävs ett perspektiv där medarbetarna är i fokus

Mäta och följa upp i Microsoft 365 – Frågeställningarna, alternativen och råden för att skapa affärsnytta (10/3)

Det finns mängder av data om hur tjänsterna används och nyttjas i Microsoft 365. Den här informationen är direkt avgörande för att man ska kunna planera och prioritera rätt aktiviteter för att driva “adoption” av tjänsterna. Med relevant information kan kommunikation och coachning skräddarsys för specifika avdelningar och enheter. Kopplar man även andra utvärderingar, som tillexempel enkäter, med informationen om nyttjandet kan man utläsa vilken effekt och vilket resultat som införandet av Microsoft 365 har haft. Har vi lyckats med införandet, eller inte?

På webbinariet benar vi ut dom frågeställningar och fallgropar vi på Dorite stött på och visar på dom olika alternativ som kan utnyttjas för att för att planera och prioritera relevanta aktiviteter för att optimera nyttjandet av Microsoft 365.

Målgrupp: CIO, tjänsteansvarig för Microsoft 365, förändringsledare, verksamhetsutvecklare, HR

Tid: 09.00-09.45

Föreläsare: Mats Landin

Värd: Sven Engborg


Mar 10, 2021 9:00 AM

Mäta och följa upp i Microsoft 365 – Frågeställningarna, alternativen och råden för att skapa affärsnytta (10/3)

- Välkomna till Dorites webbinarie om User analytics
Anmäl dig

Anmäl dig nu!

Tack! Vi hör av oss snart.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Övriga webbinarier

March 9, 2021

Power Platform – Katalysatorn för automatisering (9/3)

- Välkomna till Dorites webbinarie om Power Platform

Läs Mer

March 10, 2021

Teams - en fråga för kommunledningen (10/3)

Teams är ett kritiskt verksamhetssystem som möjliggör stora effekthemtagningar och som förutsätter ledningens engagemang

Läs Mer