Web Analytics
Loading...
Dorite - Microsoft 365 experter

Vi tar ert team till nya höjder med Microsoft 365

Microsoft 365 skapar helt nya möjligheter för alla medarbetare att kommunicera och samarbeta effektivare. För att realisera värdet krävs ett perspektiv där medarbetarna är i fokus

Se våra aktuella webbinarier
Kundreferens

HSB Stockholm

Dorite har under 2018 hjälpt HR & Lön på HSB Stockholm att effektivisera och strukturera sitt digitala arbetssätt med hjälp av Microsoft 365 och dess tillhörande tjänster genom att anpassa tjänsterna till de behov och processer som fanns inom avdelningen.

Vår process

Utmaning

På HSB Stockholm fanns ett behov att strukturera, och organisera om det befintliga digitala arbetssättet. Stor del av kommunikationen skedde via mail, vilket ledde till ett stort personberoende där mycket information och data fanns i individuella medarbetares mailboxar.

HSB Stockholm tog hjälp av Dorite för att strukturera upp sitt digitala arbetssätt för att minska personberoendet, effektivisera digitala samarbeten och öka produktiviteten genom de verktyg och tjänster som erbjuds inom Microsoft 365. Detta gjordes först genom ett pilotprojekt med avdelningen HR & Lön på HSB Stockholm.

Lösning
Dorite analyserade informationsflöden, data, processer och samarbeten inom avdelningen genom bland annat gruppintervjuer, individuella samtal och workshops tillsammans med HR & Lön. Dorite designade ett skräddarsytt förslag på nytt digitalt arbetssätt inom Microsoft 365 utifrån analysen och de utmaningar som fanns. Lösningen bestod bland annat av:

  • Införande av Microsoft Teams där teamen sattes upp utifrån de processer som fanns inom HR & Lön
  • Införande av Microsoft OneNote för (mötes)anteckningar
  • Införande av Microsoft Planner och Årshjulet

Införande av SharePoint-sidor för:

  • Styrande dokument
  • Redovisande dokument
  • Arkiv
  • Skräddarsydd SharePoint-lista för effektivisering av rekryteringsprocessen
  • Skräddarsydd SharePoint-lista för effektivisering av informationsflöde/ärendehantering
  • Coaching- och utbildningsinsatser

Resultat

Införandet av Dorites lösning har lett till minskat personberoende, ökad effektivitet och ökad transparens över informationsflödet och de processer som finns inom avdelningen. Mötesanteckningar finns samlade på en plats och kan läsas i efterhand av personer som inte befann sig på mötet. Årshjulet i Planner har möjliggjort en bättre överblick över årliga aktiviteter. SharePoint-lösningarna med olika funktioner och användningsområden har effektiviserat informationsflödet, och hanteringen av denna genom att rätt information kommer till rätt person i tid.

Medarbetarna på HR & Lön på HSB Stockholm berättar att de upplever mer kontroll och mindre stress i det nya digitala arbetssättet.

Vill du veta mer om hur Dorite kan hjälpa din organisation införa ett nytt arbetssätt?

Kundreferenser

Tidigare Samarbeten

Läs mer om hur vi hjälpt våra kunder med digitalisering och effektivisering med hjälp av Microsoft 365